Er sjuk og må selge slektsgården til 80 millioner - politikerne kan ikke nok og nekter salg

STOR-ELVDAL (NRK): Anbjørg Svenkerud må selge slektsgården som har vært i familien i nesten 500 år fordi hun er sjuk og ingen vil ta over. En kjøper legger 80 millioner på bordet, men kommunen sier nei.

Anbjørg Svenkerud på Gammelstu Stai gård i Stor-Elvdal.

Anbjør Svenkerud må selge slektsgården Gammelstu Stai på grunn av sykdom. Men kjøperen får ikke konsesjon.

Foto: Geir Olav Slåen

Det er Brøttum Almenning i Ringsaker som vil kjøpe storgården Gammelstu Stai i Stor-Elvdal. Men i dag avslo formannskapet konsesjonssøknaden deres for andre gang.

Dermed går eier Anbjør Svenkerud glipp av et salg på 80 millioner kroner.

Hun må selge fordi hun har blitt syk. Og ingen av barna ønsker å ta over gården.

– For meg er dette kjempevanskelig. Jeg selger fordi jeg er sjuk, og jeg har ikke krefter til å drive gården sånn den burde drives, sier hun. Jeg har drevet den i 30 år og synes det er tøft.

I slekta i 13 generasjoner

Gården har vært i slekta i nesten 500 år og gjennom 13 generasjoner. Den består av flere bygninger, store landbruksarealer og enda større skogsarealer. I alt er den på 61.780 dekar.

– For meg er det viktig å finne en god eier som vil drive for framtida og sørge for at dette blir opprettholdt. Jeg vet at Brøttum Almenning har evner, kunnskap og penger til å drive denne eiendommen, sier Svenkerud.

Gammelstu Stai gård i Stor-Elvdal.

Gården består av flere bygninger, 320 dekar jord, 61.235 dekar skog og mark, 180 dekar innmarksbeite og 45 dekar til annet bruk.

Foto: Geir Olav Slåen

Almenninga mener selv at de er en svært godt egnet kjøper, men Stor-Elvdal kommune er ikke sikre på om de oppfyller konsesjonsvilkårene.

Rådmannen mener almenninga i Ringsaker er for langt unna gården i Stor-Elvdal.

«Hvis det bare var snakk om forvaltning av skogsarealet, ville ikke avstanden være noe problem. Men når det gjelder landbrukseiendommen som helhet, mener rådmannen at en form for fjernstyrt drift med innleide lokale aktører, ikke er i tråd med konsesjonsloven, står det i sakspapirene.»

Bestyrer i Brøttum Almenning, Jan Tore Hemma, avviser at det er snakk om fjerndrift.

– Det er bo- og driveplikt på eiendommen og hvis vi får kjøpt den, er det aktuelt at en ansatt bosetter seg der og står for drifta, sier han. Eiendommen er også ganske nær oss, bare tre mil i luftlinje fra Sjusjøen.

Jan Tore Hemma sier de også kunne tenke seg å dele opp eiendommen i to. En utmarkseiendom som de vil drive selv, og en landbrukseiendom som de kan selge.

Innrømmer for liten kompetanse

Ingen av politikerne i formannskapet i Stor-Elvdal hadde noe å si om saken i dag. Avslaget ble banket gjennom på få minutter. De sender saken videre til Fylkesmannen.

Formannskapet i Stor-Elvdal rundt møtebordet.

Formannskapet i Stor-Elvdal føler seg ikke kompetente til å avgjøre saken og sier derfor nei til konsesjon.

Foto: Geir Olav Slåen

– Jeg synes de burde brukt mer tid. De gjør så godt de kan, men jeg følte at saken ikke ble ordentlig belyst. Hvis de føler de ikke er kompetente, kunne de vel sagt det da, sier Anbjør Svenkerud.

Ordfører i Stor-Elvdal, Even Moen sier de opprettholdt avslaget fordi de synes saken er vanskelig. De vil at myndigheter over dem skal vurdere den.

– Vi føler at vi ikke har nok kompetanse på dette, vi som politikere i en liten kommune, sier Even Moen.

Jan Tore Hemma i Brøttum Almenning har forståelse for at det er en spesiell sak og at kommunen derfor ønsker å få den utredet på et høyere nivå.

Tungt å vente

For Anbjør Svenkerud har prosessen vært tung. Først å ta avgjørelsen om å selge og så alle forberedelsene.

– Det er utfordrende å gå videre nå og ikke vite hvordan det blir. Jeg håper de gir Brøttum konsesjon, sier hun.