Vil ikke ha kommunalt vann

– Vi har det reneste vannet og finner oss ikke i å bli pålagt å gå over til kommunalt vann, som både er dyrere og dårligere, sier de private vannverkene i Søndre Land.

Hartvik Moasveen og Vigdis Wattum er noen av beboerne som ikke vil over til offentlig vannverk.

Hartvik Moasveen og Vigdis Wattum er noen av beboerne som ikke vil over til offentlig vannverk.

Foto: Dag Kessel / NRK

Fem private vannverk med ca. 130 beboere i Søndre Land klager til fylkesmannen etter at de er pålagt å gå over til kommunale vannverk.

Investeringer gjennom tiår

Beboerne sier at de har brukt flere tiår med investeringer og påkostninger på sine egne vannverk og mener de har bedre drikkevannskvalitet enn kommunen.

Nå har kommunen sendt inkassoversel til flere av dem. Beboerne svarer at de om nødvendig bringer saken helt til Sivilombudsmannen.

– Vi har en god sak

– Jeg har drevet næringsmiddelvirksomhet hjemme i årevis, og vet at vi har vann av ypperste kvalitet. Samtidig vet vi at 6 av 7 kommunale vannverk i Søndre Land ikke oppfyller drikkevannsforskriftene, sier Hartvig Moasveen i Folkvang vannverk (bildet).

– En lovendring i fjor gjør det enklere å nå fram for innbyggere som ikke vil tvinges over til offentlige vannverk, sier Vigdis Wattum i Brua vannverk (bildet). – Vi mener vi har en god sak.

– Meget bra kommunalt vann

Bjørn-Runar Eriksen, teknisk sjef i Søndre Land

Bjørn-Runar Eriksen, teknisk sjef i Søndre Land

Foto: Dag Kessel / NRK

Teknisk sjef i Søndre Land, Bjørn-Runar Eriksen, mener at innbyggerne burde innrømme at de har økonomiske motiver for sin motstand.

– Det er riktig at flere av vannverkene våre strengt tatt ikke oppfyller forskriftene, men dette dreier seg ikke om drikkevannskvaliteten. Vi har en dialog med Mattilsynet, og dette skal være i orden seinest 1. januar.

Distriktssjef Ellen Fuglerud i Mattilsynet bekrefter denne framstillingen, og sier at de ikke har noe å utsette på drikkevannskvaliteten.

Folkemøte

Nå blir det folkemøte om saken. 4. april inviterer de private vannverkene til åpent møte.

– Vi inviterer så mange som mulig til å møte opp og komme med sitt syn. Vi ønsker svar fra kommunen på hva som ligger bak, og hvorfor vi ikke kan fortsette med våre egne vannverk som i alle år har fungert veldig bra, sier Moasveen.