Vil ikke bytte strømmåler – kan bli strømløs

KONGSVINGER (NRK): Steinar Lode nekter å bytte til AMS-måler. Nå risikerer han at nettselskapet stenger strømmen.

Steinar Lode ved strømmåleren

Steinar Lode ønsker å ikke å bytte til AMS-måler fordi han er redd måleren kan være helseskadelig.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Har familie og små barn er det klart det kan bli problematisk. Men jeg frykter det ikke. Jeg kan fyre med ved.

Hedmarkingen, som er leder for lokallaget til organisasjonen Stopp smartmålerne, er en av flere tusen nordmenn som ennå ikke har byttet strømmåler. Tall fra NVE viser at 2,9 millioner målere skal byttes ut innen nyttår. Så langt er 2,7 millioner byttet ut.

De nye AMS-måler skal både gjøre ting enklere for kundene og for nettselskapene, men flere er skeptiske til å bytte.

Hovedgrunnene er at flere mener senderne i målerne, som sender informasjon til strømselskapet, utgir farlig mengde stråling.

– Jeg kan ikke tillate å installere dette måleapparatet når det er så usikkert om det er skadelig, sier Lode.

Får brev om at strømmen kuttes

Strøm- og nettselskapet Eidsiva har kun igjen et par tusen målere som ikke er byttet. Leder for kundekommunikasjon, Cecilie Gaarder Skaug, forteller at kunder som nekter å bytte blir informert om NVEs krav for å få fritak.

– Kunder som fortsatt nekter ny måler får brev med informasjon om at anlegget vil bli stengt dersom vi fortsatt ikke får tilgang til måleren.

Det er opp til strømselskapet å bestemme hva slags strømmålere som skal brukes, og det er også de som eier selve apparatet. Gaarder Skaug forteller allikevel at de ikke vil kutte strømmen uten å ha forsøkt å komme i dialog med kunden.

– Før en eventuell stenging vil Eidsiva gjøre alt for å få kontakt med kunden for finne akseptable løsninger for begge parter.

Utskifting av strømmåler.

Alle strømmålerne skal være skiftet innen nyttår. Selv om man ikke skal ha måler med sender, må man bytte til AMS-måler.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Må få legeattest

Den eneste grunnen til å ikke få installert smartmåler med sendere, er dersom dette vil føre til helsemessige plager. Seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE forteller at de som sender inn attest fra lege skal vurderes.

Guro Grøtterud

Guro Grøtterud i NVE forteller at det er opp til strømselskapet å vurdere hvor vidt de kan stenge strømmen.

Foto: stst@nve.no / NVE

Men Helsedirektoratet har fastsatt at det ikke kan dokumenteres sammenheng mellom stråling og helseplager, og der har derfor bestemt at leger ikke kan gi attester.

– Helsedirektoratet mener likevel at personer som hevder at de har helseproblemer må tas på alvor, sier hun.

NVE er klageinstansen dersom man er uenig i at ny strømmåler skal installeres. Men det er ikke opp til NVE å vurdere om kutting av strømmen en korrekt løsning fra strømselskapenes side.

– Vilkårene for stenging av strømmen finnes i nettleieavtalen. Her heter det at nettselskapet kan stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger «vesentlig kontraktsbrudd» fra nettkundens side.

Steinar Lode kommer til å fortsette kampen mot smartmålerne, og har ingen plan om å bytte.

– Jeg må tenke optimistisk. Hvis vi kan få litt gehør for dette, så vil flere bli klar over problemet, slik at politikerne ombestemmer seg.