Anbefaler å holde Schumann i åpen soning

– Det er en lav til moderat fare for at Schumann kan begå nye lovbrudd som tilsvarer ran dersom han slippes ut, sier psykologspesialist Svein Øverland, som har foretatt en risikovurdering av Nokas-raneren.

Schumann i Eidsivating lagmannsrett

FARE FOR AT SCHUMANN KAN BEGÅ NYE RAN: Psykologspesialisten som har vurdert Kjell Alrich Schumann i forbindelse med prøveløslatelsen sier Nokas-raneren har forandret seg, men ikke nok til at han bør løslates fra fengsel.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Risikoen for at Schumann vil begå ny vold, med tanke på å plutselig slå ned noen på gata, er lav. Men risikoen for at han vil ty til vold i forbindelse med annen kriminalitet, som ran eller annen vinningskriminalitet, er ansett som middels, forklarer psykologspesialist Svein Øverland.

Øverland er psykologspesialist ved Trondheim fengsel. I forbindelse med at Kjell Alrich Schumann erklærte seg løslatt fra fengsel har Øverland gjort en risikovurdering av Nokas-raneren.

Psykologspesialisten mener at 48-åringen ikke bør løslates fra fengsel på nåværende tidspunkt.

Schumann skal overføres til åpen soning i avdelingen Leira ved Trondheim fengsel, og anbefaler å heller holde ham her i en mellomperiode.

Kan vikles inn i ny kriminalitet

Psykologspesialisten sier det er Schumanns gjentatte vinningsforbrytelser, på tross av at han har blitt dømt til både samfunnstjeneste og fengselsstraff, som utgjør den største risikoen for at 48-åringen kan begå ny kriminalitet dersom han løslates fra fengsel.

Øverland sier de fleste som blir dømt vil unngå å utføre nye forbrytelser etter de har sonet straffen.

Schumann fortsatte å begå vinningskriminalitet selv om han har blitt dømt, og har vært en del av et kriminelt miljø over en lengre tid. Øverland sier at man generelt kan se at dette utgjør en faktor for å behå nye kriminelle handlinger.

– Det vi ser i praksis viser at straffedømte som er del av et kriminelt nettverk kan ha avtaler som ligger i dvale inntil personen kommer ut av fengsel, forklarer Øverland. Han understreker at dette er en generell tendens, og spesifikt med tanke på Schumann sin personlighet.

Men psykologspesialisten er klar på at det vanligvis er planlagt å møtes igjen etter soning når det gjelder forhold som grovt ran.

Fredrik Schøne Brodwall og Kjell Alrich Schumann

HAR GJENNOMGÅTT EN PROSESS: Psykologspesialist Øverland sier Schumann har planlagt en ny fremtid på en god og realistisk måte.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Har gjennomgått en prosess

Men Øverland vedgår at Schumann har gjennomgått en forandring i løpet av tiden i fengsel. I løpet av tiden i Trondheim fengsel har han hatt samtaler hos psykolog, hvor han blant annet har fortalt om motivene for vinningskriminaliteten som han har begått.

– Han har også tatt ansvar for Klunglands død, noe som har vært til stor hjelp for familien, sier Øverland.

Schumann har også aktivt planlagt en ny framtid utenfor fengselsmurene på en svært realistisk måte, både med tanke på arbeid og bosted hvor han har god sosial støtte av familien rundt seg.

– For meg slår det positiv ut at Schumann har en familie som har vist at det ønsker å støtte ham, forklarte psykologspesialisten.

48-åringen har i retten forklart at han ønsker å bosette seg i en sokkelleilighet på gården til foreldrene på Finnskog Grue i Hedmark. Her har han også et stående tilbud om fast arbeid hos en entreprenør.

Trondheim fengsel

Kjell Alrich Schumann skal i nærmeste fremtid overføres til åpen soning på avdelingen Leira i Trondheim fengsel.

Foto: MMS- Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Øverland legger også vekt på at Schumann hverken har rusproblemer eller noen psykiske diagnoser, som er positivt med tanke på risikoen for å begå nye kriminelle handlinger.

Anbefaler åpen soning

Men psykologspesialisten mener det tiden allikevel ikke er moden for at Schumann kan løslates fra fengsel.

Schumann skal flyttes fra forvaringsanstalten ved Trondheim fengsel til avdelingen for åpen soning i sammen fengsel i nærmeste fremtid.

Øverland foreslår at Schumann fortsetter å sone her.

– Jeg anbefaler en mellomplassering på Leira, fordi det er lettere å avdekke en negativ utvikling her.