Her vil de ha felles politistasjon for Norge og Sverige

Ordførerne i kommunene Eidskog og Eda ønsker den første norsk-svenske politistasjonen helt på grensa.

Riksgrensen mellom Norge og Sverige

GRENSEPOLITI: Kommunene Eidskog og Eda ønsker en felles politistasjon på grensa hvor norske riksvei 2 og svenske riksvei 61 møtes.

Foto: Trond Erik Grundt / Grensetjenesten

– Det vil bli den aller første norsk-svenske politistasjonen av den typen. Så vidt vi vet, finnes det bare en lignende stasjon i verden, så dette er en unik mulighet, sier Kamilla Thue, ordfører i Eidskog.

Thue og hennes kollega på andre siden av grensa, i Eda kommune, har sendt et brev til Innlandet politidistrikt, justisministeren og politidirektoratet hvor de tilbyr muligheten for bygge en politistasjon på Morokulien på grensa.

Kamilla Thue

ORDFØRER: Kamilla Thue er ordfører i Eidskog, hun mener det norsk-svenske politisamarbeidet vil styrkes med felles stasjon på grensa.

Foto: Ola Bjørlo Strande

– Vi ser at grensa gir utfordringer knytta til kriminell aktivitet, og vi trenger et tettere samarbeid mellom norsk og svensk politi. Og det beste utgangspunktet for et slikt samarbeid er en felles politistasjon, sier Thue.

Vil avlaste lokalt politi

Ifølge Thue brukes i dag de lokale ressursene i stor grad til å løse nasjonale problemer.

– Det vil si at det blir mindre ressurser til våre to kommuner, men også i hele Kongsvinger-regionen. Det å få ressurser på en stasjon på grensa, vil det også gi fordeler for vårt lokale politi og lokale saker her.

I forbindelse med nærpolitireformen har flere lensmannskontor blitt nedlagt, men i Eidskog kommune har politimesteren i Innlandet politidistrikt sagt at det skal bli en ny politistasjon på Magnormoen.

– Det er fremtidsretta å få til et bedre samarbeid med både tollvesenet og svensk politi, sa politimester Johan Brekke da.

Kan være aktuelt

Visepolitimester i Innlandet politidistrikt Arne Hammersmark sier at de vil se nærmere på forslaget fra Eidskog og Eda kommune.

Arne Hammersmark

VISEPOLITIMESTER: Arne Hammersmark er visepolitimester i Innlandet, han mener det kan være aktuelt med en politistasjon på grensa, men at mye må utredes før de kan velge.

Foto: Erlend Moe / NRK

– Det kan være aktuelt, men vi er nødt til å se det litt mer i sammenheng, og vurdere om det er mulig å ha et tjenestested som ligger akkurat på grensa. Det vil ha mangler fordeler med seg, men det er en del vurderinger som må til, også av rettslig art, før vi kan gå for noe, sier Hammersmark.

– Hvilke fordeler ser dere at det kan få?

– Den åpenbare fordelen er at det vil gi grunnlag for et godt og nært samarbeid med svensk politi.

Laster kart, vennligst vent...

UNIK: Ifølge ordfører i Eidskog finnes det kun en lignende, grenseoverskridende politistasjon, og den er mellom Danmark og Tyskland.