Hopp til innhold

Vil ha sjukehus for skadet vilt

Noah- for dyras rettigheter vil opprette sjukehus og rehabiliteringssentre for skadd vilt som for eksempel ulv. – Sprøtt, svarer Sp-leder.

Siri Martinsen

DYRLEGE: Noah og Siri Martinsen mener det må bygges et dyrlegetilbud for skadd vilt.

Denne uka har en video av to haltende ulver skapt stort engasjement på sosiale medier. Videoen viser trolig det omstridte Slettås-paret i Trysil. Øyvind Bæk i dyrevernsnemnda i Trysil mente at dyrene burde avlives fordi dyrene led, men Miljødirektoratet sa nei.

Les: Vil skyte omstridte haltende ulver

Vil skaffe dyrlege

Siri Martinsen i Noah- for dyrs rettigheter mener det er feil å bare avlive skadde dyr og at det må bli en aksept for viltmedisin i Norge. Hun vil at skadde dyr, særlig med skader påført av mennesker, bør få hjelp av dyrlege.

– Det kan være ved å opprette rehabiliteringssentre eller sjukehus for vilt. Det er mange andre land som har slike tilbud. Norge henger etter. Det viktigste nå er å få på plass et viltmedisinsk tilbud og en politisk aksept for dette, mener Martinsen.

– Men det må foretas en veterinærfaglig begrunnelse, understreker hun.

Hun føyer til at hun ikke mener at alle dyr med skavanker skal få hjelp, men særlig dyr som er påført skader av mennesker ved for eksempel påkjørsler eller oljesøl. Hadde for eksempel Slettås-ulvene blitt skadet ved påkjørsel, så kunne det vært aktuelt med behandling av dyrlege.

Hun avviser heller ikke at skadeskyting kan være et eksempel på der dyr kan få hjelp.

– Men det er viktigere å gjøre noe med selve jakta, understreker hun.

Hun mener også at det er ekstra viktig at individer i truede arter, som ulv, får hjelp.

– Det gir en merverdi, sier hun.

Henger etter

Martinsen mener dette ikke er urealistisk.

– Det er mange land som har dette. Sjøl har jeg besøkt et viltsjukehus i England. Mange land vi liker å sammenligne oss med har det også. Det er ganske vanlig, vi har knapt noe tilbud. sier hun.

– Dette høres dyrt ut, vet du hva det vil koste?

– Det brukes mye penger på tiltak som er negative for ville dyr. Jeg tenker spesielt på skadefelling og ulike typer forfølgelse. Dette kunne vært løst mer effektivt, billigere og mer dyrevennlig ved forebyggende tiltak. Det er pussig at vi aldri stiller spørsmål ved tiltak som er negativt for ville dyr, sier Martinsen.

Hun syns også det er rimelig at det offentlige bidrar ved for eksempel oljesøl.

– Sprøtt

Trygve Slagsvold Vedum

SPRØTT: Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum mener forslaget fra Noah er sprøtt.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Senterparti-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum slakter forslaget:

– Det ville være enormt provoserende hvis det skal bli slik at en skal ha en slags ulveambulanse som kjører med skadd ulv mens en bygger ned ambulansetilbudet til vanlige folk. Det er så virkelighetsfjernt og sprøtt, hamrer Slagsvold Vedum løs.

Han mener at denne typen debatter stadig dukker opp.

– Dessverre har slike krefter blitt en for sterk premissleverandør inn i ulveforvaltninga, sier Sp-lederen.

Han mener Noah har fjernet seg totalt fra folks virkelighet.

Han understreker at han ikke er imot hvis private etablerer slike tilbud, men at det ikke er en offentlig oppgave å gripe inn på denne måten i naturens gang.

– Bør avlives

Mattilsynet mener at skadd vilt i de fleste tilfeller bør avlives, ikke fanges inn for behandling og rehabilitering. Det skriver Bjørnar Stavenes, fungerende seksjonssjef i Mattilsynet i en e-post til NRK. Miljømyndighetene deler denne holdningen, ifølge Stavenes.

Han mener at det å bli fanget inn og forsøkt behandlet er en ekstra påkjenning for det skadde dyret og kan være i strid med dyrevelferdsloven § 3. Det er mer skånsomt for dyret å bli avlivet på en forsvarlig måte.

Dersom dyret tilhører en truet art, kan det være forsvarlig å prøve å unngå avliving. Men det må uansett vurderes om behandlingen vil gi dyret et videre og fullverdig liv i naturen, fortsetter han.

Dersom prognosen er usikker, bør dyret heller avlives. Mattilsynet er ikke bekymret for velferden til norsk vilt, avslutter Stavenes.

Flere saker fra Innlandet