Hopp til innhold

Vil ha Rørosbanen og Solørbanen over på strøm

Jernbaneverket anbefaler at Røros- og Solørbanen elektrifiseres umiddelbart. Elektrifisering av Rauma- og Nordlandsbanen er satt på vent.

Tog på Rørosbanen

SNART PÅ STRØM?: Om åtte år kan togene på Rørosbanen gå på strøm, om politikerne gir snarlig klarsignal til elektrifisering, slik Jernbaneverket anbefaler.

Foto: Frode Meskau

I dag mottok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen rapporten fra Jernbaneverket.

I dag kjøres det dieseldrevne tog på Solørbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Nordlandsbanen. Resten av Jernbane-Norge er elektrifisert.

Nå anbefaler Jernbaneverket at arbeidet med å elektrifisere Røros- og Solørbanen starter nå, mens elektrifisering av Rauma- og Nordlandsbanen settes på vent.

– En felles driftsform for alle jernbanestrekningene ville gjort jernbanen mer effektiv og fleksibel, og dermed mer konkurransedyktig sammenliknet med annen type transport. Med denne utredningen har vi fått et nyttig innspill, sier Solvik-Olsen.

Bra for miljøet og bedre togtilbud

Det er en rekke fordeler med å elektrifisere hele jernbanen:

  • Bra for miljøet: En elektrifisering vil føre til at dagens forurensende dieseltog forsvinner.
  • Billigere: Diesel er dyrt. Elektrifisering vil gi reduserte drivstoffutgifter.
  • Mer pålitelig togtrafikk: Når hele jernbanen er elektrifisert vil det bli færre stans og forsinkelser i togtrafikken fordi en kan bruke togparken på alle strekninger. Dersom det for eksempel går et ras på Dovrebanen vil man kunne rute trafikken over til Rørosbanen. Godstog mellom Oslo og Trondheim får da en alternativ rute.
  • Økt konkurranseevne: Tog vil bli mer konkurransedyktig overfor annen transport.
  • Bedre trafikksikkerhet: Mer godstrafikk på jernbanen kan føre til færre lastebiler på veiene. Mye av tømmertransporten i Østerdalen kjøres i dag på veiene.
  • Bedre rutetilbud: En elektrifisering av det resterende jernbanenettet kan åpne for nye persontogtilbud og godstogruter.

Kan gå på strøm om seks år

Statsråd Ketil Solvik-Olsen og Jernbanedirektør Elisabeth Eng

FLERE GRØNNE TOG: Ketil Solvik- mottok rapporten fra jernbanedirektør Elisabeth Enger i ettermiddag.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

Det er anslått at det vil koste 7 milliarder kroner å elektrifisere Røros- og Solørbanen, men en ytterligere utredning er nødvendig for å få et mer sikkert anslag på kostnadene.

Nå venter Jernbaneverket på klarsignal fra politikeren.

– Hvis vi kommer i gang nå kan hele Rørosbanen/Solørbanen være elektrifisert innen 2023. Solørbanen til Elverum kan gå på strøm innen 2021, sier Jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Batteridrevne tog

På Nordlandsbanen og Raumabanen anbefaler Jernbaneverket at en vurderer hydrogen- eller batteridrevne tog, som et alternativ til elektrifisering.

De anbefaler at dette vurderes i forbindelse med Nasjonal Transportplan for perioden 2022–2033.

Samferdselsdepartementet tar med anbefalingene i rapporten i sitt arbeid med Nasjonal Transportplan for 2018–22029.

Flere saker fra Innlandet