Vil ha prislapp på ulv

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) krever at miljøvernministeren oppgir prislappen på jakten på russer-tispa.

Ulv
Foto: Hans Gundersen

- Å bruke så mye ressurser på en eneste ulv skaper masse bråk og fortvilelse. Det hadde vært bedre å ta ut den ulven med en gang, sier Trygve Slagsvold Vedum som i et brev til Erik Solheim (SV) ber om svar på hvor mye jakten på Galventispa har kosta.

Viktig for ulvestammen

Galventispa blir sett på som genetisk viktig for ulvestammen. Grunnen er at hun har russiske aner. Den norske ulvestammen trenger nytt blod, derfor er det ikke gitt fellingstillatelse på ulvetispa sjøl om den har beveget seg utenfor de områdene som betegnes som ulvesoner.

Ulvetispa dukket opp tidlig i sommer og har vandret fra Stange, Elverum og i Sør-Hedmark. I områdene tispa har beveget seg er det funnet sauekadaver og saueeiere har derfor enten ønsket at ulven blir skutt eller at den blir flytta.

Direktoratet for naturforvaltning har prøvd å få tak i tispa for å flytte den til et område i Kongsvinger der det ikke er sau. Den jakten har pågått i hele sommer. Det er brukt både fly, helikopter og bakkemannskap for å finne tispa.

Slår sprekker for de rødgrønne

Rovdyrstriden slår sprekker i det rød-grønne samarbeidet.

- Det er en kjent sak at Erik Solheim og jeg er uenige i rovdyrpolitikken, men hvis vi kan få svar på hvor mye jakten på Galventispa egentlig har kosta har vi i alle fall et grunnlag til å diskutere om det er fornuftig ressursbruk eller ikke, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Han mener Galventispa har vært ei ulykke for rovdyrpolitikken fordi den skaper masse trøbbel for saueeiere i et område der det ikke skal være ulv.

- Det skaper mistillit mellom lokalbefolkningen og sentrale myndigheter, sier han.

Gunnar A. Gundersen (H) mener at Trygve Slagsvold Vedum skyter seg sjøl i foten i denne saken.

- Han tilhører det partiet som har sittet i regjering i fire år nå og har dermed hatt rikelig anledning til å gjøre noe med rovdyrpolitikken, sier Gundersen.