Vil ha omtelling av Gjøvik-stemmer

Det kan bli aktuelt å gjøre en ny fintelling av valgstemmene i Gjøvik. Ifølge OA møtes valgstyret i Gjøvik i dag for å ta stilling til dette. Partiet Rødt ønsker en ny telling etter at de mangler en stemme på å få et tredje mandat i kommunestyret.