Vil ha kortere og tjukkere trær

Hvert fjerde strømbrudd skyldes at trær faller over kraftledninger. Kortere og tykkere trær langs strømlinjene kan spare nettselskapene for 100 millioner kroner årlig.

Trefall over strømledning

STRØMSTANS: Snøtunge trær som faller over strømledninger er et stort problem for landets strømleverandører. Nå skal et nytt prosjekt sørge for færre og kortere trær langs kraftgatene.

Foto: Eidsiva Nett

Romjulsdager med mye tung, hvit snø har skapt problemer for flere husstander i Hedmark og Oppland.

Torsdag var over 11.000 av kundene til Eidsiva Nett uten strøm, og det er de snøtunge trærne langs kraftlinjene som får skylda denne gang.

Dette tilfellet er langt fra enestående. Hvert fjerde strømbrudd i Norge skyldes nemlig trefall over strømledningene.

Sterkskog

STERKERE SKOG: Prosjektet "Sterkere skog" er et samarbeidsprosjekt mellom flere nettselskap og andre aktører. F.v. Harold McInnes (Meteorologisk institutt), Svein Solberg (NIBIO), Hans Peter Eidseflot (Møre Nett), Åge Øibakken (Eidsiva Nett), Kjell Olav Bjerknes (Hafslund Nett) og Jon Anders Krokann (TrønderEnergi Nett).

Foto: Lars Sandved Dalen / NIBIO bildearkiv

Sterkere skog

Nå ønsker flere av landets strømleverandører å gjøre noe med problemet. Sammen med Meteorologisk institutt og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har de startet prosjektet «Sterkere skog».

– Poenget med prosjektet er å få redusert omfanget av vindfall og snøbrekk på kraftledningene for å hindre utfall av strøm, sier Svein Solberg i NIBIO.

Et av de viktigste tiltakene i prosjektet blir å foreta en langt grundigere uttynning av ungskogen langs strømledningene.

Kortere og tjukkere

Færre trær vil nemlig gi en langt mer robust skog, mener Hans Petter Eidseflot, fagansvarlig hos Mørenett.

– Da vil trærne som står igjen få bedre plass, bedre rotfeste og mer lys. De vil få en tykkere stamme og ikke fullt så lang høyde, sier Eidseflot.

Han mener de «stuttere og buttere» trærne vil klare seg bedre både mot våt, tung snø og sterk vind.

Mer ekstremvær

Årlig bruker landets nettselskap rundt 500 millioner kroner på skogrydding og reparasjoner langs linjenettet.

Eidseflot mener tiltakene i prosjekt «Sterkere skog» vil kunne gi innsparinger på rundt 100 millioner kroner hvert eneste år. Og noe må gjøres, for problemene med trefall over linjene vil ikke forsvinne av seg selv med det første.

– Mengden vind og nedbør er økende. Dette er en utfordring vi må håndtere både i dag og i framtida, sier Hans Peter Eidseflot.

Snøtunge trær truer strømledningene

KORTERE: Færre, kortere og tykkere trær langs kraftlinjene skal gi færre strømbrudd i framtida.

Foto: Even Lusæter / NRK

Tro på prosjektet

Eidsiva Nett vedlikeholder alene et strømnett med en utstrekning på rundt 22.000 kilometer.

I skogfylkene Hedmark og Oppland er trefall et kjent problem. Derfor er færre, kortere og tykkere trær langs kraftgatene et spennende tiltak, synes Ole Inge Rismoen, leder for nettstyringen i Eidsiva Nett:

– Det vil forhåpentligvis bidra til færre avbrudd i strømforsyningen. Målet med prosjektet er å få en sterkere skog som tåler vindbelastning og tung, bløt snø, sier Rismoen.