Vil ha flere kvinner i full jobb

Mange kvinner som i dag jobber deltid ønsker seg mer jobb. Nå bevilges 25 millioner kroner over statsbudsjettet for å sette i gang tiltak.

Karin Andersen (SV)

Regjeringa vil bruke 25 millioner kroner på forsøksprosjekter som kan hjelpe flere kvinner over fra deltid til heltidsjobb.

– Det er alt for mange damer som jobber deltid i dag. De fleste trenger full jobb for å forsørge seg og det er ikke bra å ikke vite hva man tjener, hva man skal gjøre og hvem man skal jobbe med neste måned, sier Stortingsrepresentant for Hedmark SV, Karin Andersen.

– Dette har damene fortjent

Andersen oppfordrer både kommuner og andre bedrifter til å søke om midler slik at de nå kan få flere av disse kvinnene ut i full jobb. Pengene kan for eksempel brukes til å gjøre arbeidsdagene kortere eller legge om turnusen.

– Jeg var på besøk på et sykehjem i Harstad som nå hadde lagt om turnusen. De har fått flere i jobb, lavere sjukefravær og beboerene har blitt mer fornøyd, sier Andersen.

Kommuner og bedrifter kan nå søke om penger og prøve ut nye ordninger.

– Her er det bare for fagbevegelsene og arbeidsgiverne lokalt å hive seg rundt og søke – det har damene fortjent, sier Andersen.