Vil ha ett nytt hovedsykehus i Innlandet

Ledelsen i Sykehuset Innlandet har konkludert. De går inn for ett stort og nytt sykehus for Hedmark og Oppland som skal ligge ved Mjøsbrua.

Storsykehus i Moelv, Atelier Holthes illustrasjon

SLIK KAN DET BLI: Atelier Holthe har skissert hvordan et storsykehus i Moelv kan bli, på den tiltenkte tomta mellom sentrum og Mjøsa.

Foto: ATELIER HOLTHE V/BJØRN HOLTHE, MOELV / ILLUSTRASJON

Klokka 12 la ledelsen i Sykehuset Innlandet fram sitt forslag til hvor mange sykehus de vil at Hedmark og Oppland skal ha i framtida.

Ledelsen går inn for å bygge ett nytt akuttsykehus med en samling av tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Ledelsen vil at det nye sykehuset skal ligge ved Mjøsbrua og kalles Mjøssykehuset.

Allmøte om storsjukehus

BLE INFORMERT: De ansatte på sykehusene i Innlandet ble informert om planene til ledelsen i formiddag. Her fra sykehuset i Elverum.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Ingen bombe

Arne Floor på sykehuset i Elverum

SPENT: Avdelingssjef på indremedisin på sykehuset i Elverum, Arne Floor, håper de får vite hva ledelsen vil gjøre med de gamle sykehusene så fort det er mulig.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Blant de første som fikk vite hva administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard, hadde konkludert med, var de ansatte på sykehuset i Elverum.

Klokka 10 ble de presentert for planene. En av dem som ikke var spesielt overrasket var avdelingssjefen på indremedisin, Arne Floor.

– Det har ligget i kortene at det skulle bli ett mjøssykehus.

Floor er imidlertid veldig spent på hva som skjer med de sykehusene vi har i dag i Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

– Hva skal vi drive med? Jeg håper dette kommer fram så fort det er mulig. Jeg vet dette kan bli en lang prosess, men får vi ikke vite noe ganske raskt vil det føre til en usikkerhet og uvisshet, sier Floor.

Vil beholde en del

Parallelt med planleggingen av Mjøssykehuset vil det foregå en utvikling av dagens somatiske sykehus.

Det skal utredes behov for tilpasset døgntilbud på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen, i tillegg til at det vil bli tilbud om poliklinikk og dagbehandling ved alle de fire sykehusene.

Alice Beate Andersgaard

KLAR TALE: Sjefen i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, var meget klar i sin konklusjon da hun la fram sitt forslag klokken 12 - framtida må bestå av ett hovedssykehus ved Mjøsbrua.

Foto: Erlend Moe / NRK

– Vi har ikke alle svar i dag, men dette er en unik mulighet til å utvikle og tilpasse aktiviteten i eksisterende sykehus parallelt med planleggingen av Mjøssykehuset, sier administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard.

Hun understreker at det er langt frem til Mjøssykehuset står ferdig og at det dermed er god tid til forberedelser.

– Denne løsningen legger best til rette for faglig utvikling og god pasientbehandling i fremtiden. Det er i tillegg en løsning som ivaretar mange av de innspillene som våre høringsinstanser har lagt vekt på, sier Andersgaard.

Som forventet

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne Elverum og Hamar

GREIT: Lars Holt Bredesen er tillitsvalgt for sykepleierne i Elverum og Hamar og synes ledelsen i Sykehuset Innlandet har tenkt mye bra.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Elverum og Hamar, Lars Holt Bredesen, mener ett hovedsykehus er en god ide slik at man får samlede fagfelt. Han synes også det er greit at man ikke konkluderer i dag om framtida for de eksisterende sykehusene.

– Dette er som forventet. Dette er en prosess som skal skje ti år fremover, og jeg er enig i at det er for tidlig å si noe nå om hva som skal skje på desentraliserte sykehus så langt fram i tid, sier Bredesen.

– Men fører ikke dette til usikkerhet blant de ansatte?

– Dette er en prosess som vi har levd med så lenge nå, og at vi ikke vet hvordan vi skal jobbe om noen år er vi vant med å tenke her, forteller Bredesen.

Klare tilbakemeldinger

Neste fredag skal styret i Sykehuset Innlandet behandle forslaget før saken går til Helse Sør-Øst. Endelig vedtak om bygging blir eventuelt tatt av Stortinget.

Sykehussaken i Innlandet berører nær 10.000 ansatte og en befolkning på mer enn 350.000 mennesker.

Sykehusframtid i Innlandet

MANGE SPØRSMÅL: Mange har lurt på hvordan sykehussektoren skal organiseres i framtida. I dag er det sykehus flere steder i Hedmark og Oppland.

Foto: Grafikk / NRK

Saken har nå vært ute på høring, og mer enn 100 instanser har ment noe om hvordan sykehusene i våre fylker skal drives.

Et stort flertall av dem som har kommet med sin mening har støttet hovedsykehus ved Mjøsbrua, kombinert med sterke desentraliserte tjenester.

Men storsykehuset er omstridt av flere grunner. Noen mener det er feil for den regionale utviklinga i Innlandet å legge en så stor arbeidsplass til Moelv, et tettsted med 4.200 innbyggere.

Ordførerne i de fire byene som i dag har sykehus, Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum, gikk tidligere i høst samlet ut mot planene om å bygge et storsykehus ved Mjøsbrua.