Hopp til innhold

«Dette er et typisk turiststed»

Her er Brenneriroa i Løten. Et vegkryss på riksveg 25 i Hedmark, et omgjort brenneri, og en matbutikk .– Dette er et typisk turiststed, sier ordføreren.

Brenneriroa

Brenneriroa i Løten kan bli typisk turiststed.

Foto: Knut Sveen / NRK

- Vroooaaaam.

Fra benken foran den lokale Joker-butikken i Brenneriroa har ordfører Bente Elin Lilleøkseth god utsikt til gjennomgangstrafikken på riksveg 25 mellom Elverum og Hamar.

– Fra benken er det bare 100 meter ned til Løten Brenneri og der har de 150.000 registrerte besøkende hvert år. Det er for Løten, og i Hedmark, en betydelig turistdestinasjon, sier hun.

I tilegg går vegen opp til hytteområdet Budor på Hedmarksvidda rett bak butikken. Og 50.000 biler passerer bommen hvert år.

Derfor er Brenneriroa et typisk turiststed, mener ordføreren. Det tar et knapt minutt å kjøre gjennom destinasjonen. Se ordføreren guider her:

Omvsining i bil gjennom Brenneriroa

Ålesund, deriomot,,verdens flotteste jugendby som rennes ned av crusiskip og turister, er ikke noe typisk turiststed. Byen søkte tidligere i år om slik status, men fikk nei, skriver Sunnmørsposten

Det er det Fylkesmannen som bestemmer.

Søndagsåpne butikker

– Det er klart det vil bety masse, sier kjøpmann Levi Andersen på Joker-butikken i Brenneriroa. For det er han det handler om. Hele poenget med å bli godkjent som typisk turiststed er at da kan butikkene holde åpent søndager og helligdager.

Det vil kjøpmann Andersen gjerne.

Han har investert millioner i oppgradering av butikken både ute og inne. Kan han holde mer åpent, øker salget, og det blir flere jobber i Brenneriroa.

Det er nå 16 steder i Oppland som har status som typisk turiststed. I Hedmark er det 10. Akkurat nå behandler Fylkesmennene i de to fylkene søkndaer fra Løten og Kvam.

– Jeg håper det blir ja, sier kjøpmann Andersen.

Håper på status som turiststed

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth og kjøpmann Levi Andersen håper på turiststed-status i Brenneriroa.

Et mindre sted

I følge Fylkesmannen er et typisk turiststed et mindre sted der salget i perioder hovedsakelig skjer til turister. Altså steder der de faste innbyggerne er få i forhold til tallet på tilreisende/besøkende i løpet av året.

Ålesund

Intet typisk turiststed

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Et typisk turiststed er dessuten kjennetegnet av at de næringsdrivende ofte er avhengige av turistsesongen, da kundegrunnlaget er for lite til at en kan drive bare basert på salg til fastboende.

Både Bergen og Oslo har krevd å få status som typisk turissted, og dermed anleding til å holde søndagsåpene butikker.

Styrke Brenneriroa

Bente Elin Lilleøkseth i Brenneriroa

Når riksveg 25 legges om blir det enda finere å bo her, mener Bente Elin Lilleøkseth

Foto: Per Magnussen / NRK

Løten har søkt om typisk turiststed-status for Brenneriroa en gang før. Da fikk de nei.

– Fylkesmannen syntes hytteområdet på Budor lå for langt unna, sier ordfører Lilleøkseth. Nå legger de vekt på Løten Brenneri også. Der det en gang ble lagt sprit, er det nå en rekke butikker rettet mot turister. I tillegg spilles det teater om brenneridriften.

– Et ja vil styrke Brenneriroa som sted, mener ordføreren. Når gjennomgangstrafikken også legges om når nye riksveg 3/25 kommer, blir Brenneriroa enda triveligere å bo i, sier hun.

Men fremdeles er det stort sett biler å se og høre fra benken foran butikken til kjøpmann Andersen.

– Vrooooaaam!

Flere saker fra Innlandet