Vil ha Alvdals-saken gjenopptatt

Den overgrepsdømte hovedmannen i Alvdals-saken vil begjære saken gjenopptatt. Hans forsvarer, advokat Sverre Næss, mener mannen er dømt for overgrep mot nabobarna som han ikke kan ha gjort.

Sverre Næss

Advokat Sverre Næss mener hans klient feilaktig er dømt for overgrep mot to barn.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Det kreves mye dokumentasjon, men advokat Sverre Næss håper å bli ferdig med gjenopptakelsesbegjæringen før jul.
Hans klient ble dømt til femten års fengsel for seksuelle overgrep mot fire barn i tida 2003 -2007.

Advokat Næss sier avgjørelsen om gjenopptakelse ble tatt da han møtte sin klient mandag. Næss mener helt klart at det er feil i domment.

Feil i dommen

– Deler av dommen er korrekt, mens deler ikke er korrekt. Han er dømt for overgrep mot to nabobarn, og det mener jeg er feil. Er det overgrep her, er det ikke han, men andre forut for dette. Det må ha skjedd i tiden forut for høsten 2003. Han var jo ikke kjent med menneskene i dette miljøet før da. sier advokat Næss.
Han viser til barnas forklaring.

– Jeg viser også til disse barneavhørene som etter min oppfatning er skammelig dårlige. Min klient er dømt for handlinger mot barn som han ikke kan ha gjort fordi han ikke var der da dette skjedde.

De to hovedtiltalte i overgrepssaken i Alvdal med sine forsvarere

De to hovedtiltalte i overgrepssaken i Alvdal med sine forsvarere

Foto: Tegning: Esther Bjørneboe

Høy terskel

– Det er en høy terskel for gjenopptakelse. Hvilket håp har du om å få gjennomslag?

– Ja, det er en høy terskel, og derfor har jeg også ventet på å se hva som har vært før. Vi vet at det har foregått overgrep i mange, mange år. Politiet har plukket årene fra høsten 2003 og til august 2007, men har ikke konsentrert seg om det som har skjedd før, selv om de visste at det forelå anmeldelser om overgrep forut for denne tida.

Næss har ikke mye til overs for kvaliteten i barneavhørene.

– De er direkte manipulerende. Barna kunne ikke fortelle hvem som var overgripere, men de kom med opplysninger som klart er slike at det ikke kan ha skjedd da min klient var til stede.

– Ubrukelige bevismiddel

– Må hele saken opp igjen hvis den blir gjenopptatt?

– Det betyr forsåvidt det. Men her er det jo tilstått deler av tiltalen. Deler av dommen er korrekt. Overgrep mot to barn er korrekt, mens overgrep mot to andre barn ikke er korekt. Og det er jo stor forskjell på overgrep mot to og fire barn.

– Hvilket betydning vil det kunne ha for straffeutmålingen om din klient blir frikjent for to av overgrepene?

– Det er klart at det har stor betydning.

– Det er et stort apparat som må settes i sving igjen?

– Ja, det er et veldig stort apparat. Det som er min tanke for å gjøre det lettere, er at spesialister må gjennomgå barneavhørene. Det ba jeg om både i tingretten og lagmannsretten, men både statsadvokat og bistandsadvokat motsatte seg det. Jeg mener barneavhørene var ubrukelige som bevismiddel.