Vil ha 18 års forvaring for mordbranntiltalte

Påtalemyndigheten legger ned påstand om 18 års forvaring, med en minstetid på ti år, for den tiltalte i «sorenskriver-saken» i Borgarting lagmannsrett.

Tiltalte i sorenskriverbrannen

18 ÅRS FORVARING: Aktor la ned påstand om 18 års forvaring, med en minstetid på ti år, for 40-åringen (med ryggen til) som i Borgarting lagmannsrett er tiltalt for å ha tent på huset til sorenskriver Ola P. Svor i Hamar.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Natt til 22. juli 2013 brant huset til sorenskriver Ola P. Svor i ned. Datteren til Svor og hennes venninne reddet seg så vidt ut av det brennende huset, mens Svor og hans kone ikke var hjemme.

For dette ble en nå 40 år gammel Hamar-mann tiltalt og dømt for overlagt drapsforsøk og mordbrann. Han ble dømt til 18 års forvaring i Sør-Østerdal tingrett.

Saken ble anket til lagmannsretten, hvor juryen har svart ja på spørsmålet om tiltalte er skyldig i overlagt drapsforsøk. Aktor Tormod Bakke har nå lagt ned påstand om 18 års forvaring med en minstetid på ti år for mannen. Dette er det samme som aktoratet la ned påstand om i tingretten.

Brann hos sorenskriver i Hedmark

TOTALSKADD: Huset til sorenskriver Ola P. Svor så sik ut etter brannen i 2013. Svors datter og hennes venninne befant seg i huset, og måtte bli reddet ut av naboer.

Foto: Politiet

– Vi mener at den samlede kriminaliteten som domfelte nå er dømt for, og risikoen for at det kan skje lignende ting, er så stor at tidsbestemt straff ikke er tilstrekkelig, sier Bakke.

Den tiltalte mannens forsvarer, Thomas Randby, mener aktoratets påstand er for streng.

– Vårt budskap i dag var at man skal reagere med ordinær fengselsstraff, og ikke forvaring. Vi mener at vilkårene for forvaring ikke er oppfylt, loven stiller bestemte krav, og disse kravene for forvaring er ikke er til stede, mener Randby.

Funnet skyldig i tingretten

I 2016 ble mannen i Sør-Østerdal tingrett funnet skyldig i 34 overtredelser av 22 paragrafer i straffeloven. Blant annet er han dømt for vold og trusler mot sin ekskone, trusler mot journalister og narkotikakriminalitet, i tillegg til å ha forsøkt å tenne på huset til en venninne av sin ekskone og sprøytet salmiakk på politiet.

I tillegg ble han dømt til å betalte til sammen flere millioner i erstatninger til de mange involverte i saken, i tillegg til den straffen påtalemyndigheten nå har lagt ned påstand om.

Tunnelsyn

Forsvarer Randby mente etter tingrett-dommen at politiet hadde hatt tunnelsyn i saken.

– Tiltalte ble blinket ut helt fra starten og har vært i politiets søkelys fra start til mål. Etterforskningen har hele tiden dreid seg om å skaffe bevis mot ham.

Ola P. Svor

FIKK HUSET PÅTENT: 40-åringen fra Hamar er tiltalt for å blant annet ha tent på huset til sorenskriver Ola P. Svor.

Foto: Linda Vespestad / NRK