Hopp til innhold

– Det har vært en hensynsløs utnyttelse av kvinnene

Aktor la ned påstand om 15 års forvaring for elverumsingen som i lagmannsretten er funnet skyldig i voldtekt mot fire kvinner. – Det har vært en hensynsløs utnyttelse av kvinnene, sa aktor Iris Storås.

Aktor Iris Storås

Elverumsingen må dømmes til forvaring, mener aktor Iris Storås.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Forsvareren mener det ikke er grunnlag for forvaring.

I tingretten ble elverumsingen dømt til 15 års forvaring. Han anket dommen. Det er nå denne ankesaken som har gått i Eidsivating lagmannsrett.

Før helga ble elverumsingen funnet skyldig i voldtekt av fire kvinner. Han er også dømt for voldtekt av en femte kvinne i tingretten.

– Jeg mener at det er rett med forvaringsstraff for å beskytte samfunnet mot ham, sa aktor Iris Storås i sin prosedyre.

Hun la ned påstand om 15 års forvaring, med en minstetid på ti år.

– Ikke grunnlag for forvaring

Forsvarer Steinar Thomassen mener det ikke er grunnlag for forvaring fordi den dømte, hvis han dømmes til fengsel, vil være i 50-årene når han kommer ut.

Forsvarer Steinar Jacob Thomassen (t.v.) og Arild Almklov

Forsvarerne Steinar Thomassen og Arild Almklov.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Noe som er lagt vekt i på i andre saker. Altså at den dømte er godt oppi årene når han kommer ut.

Han ba ellers om at elverumsingen behandles på mildest mulig måte.

– Hvis man ser på punktene han er dømt for hver for seg vil det samlet ha gitt en fengselsdom på 18–19 år slik jeg ser det, men siden disse sakene er i samme sak vil et mer riktig straffenivå ligge på 11 år fengsel, mente forsvarer Steinar Thomassen.

– Voldtatt gjentatte ganger over tid

Hun brukte deler av prosedyren til å gå igjennom noe av det som sto i tiltalen og ord som vold, trusler, krenkende og svært smertefullt gikk igjen flere ganger.

For at retten skal kunne dømme noen til forvaring må tre punkter være oppfylt: fare for gjentakelse, alvorligheten av lovbruddet og samfunnet må beskyttes mot den dømte.

– Han er dømt for voldtekt av fem kvinner. Fire av disse kvinnene har blitt voldtatt gjentatte ganger over tid. Det er handlinger som har pågått i cirka seks år, og hadde bare pauser da den dømte sonet eller satt i varetekt. Det viser at det er stor fare for gjentakelse, sa Storås.

– Tar ingen hensyn

Hun mener det ikke er noen formildende omstendigheter i saken som skal gi strafferabatt.

– Handlingene er klart innen alvorlighetsgraden for forvaring. Han tar ingen hensyn til kvinnenes alder, sykdomshistorie eller deres sårbarhet. Det er en hensynsløs utnyttelse av kvinnene, og det er skjerpende at kvinnene har vært i en sårbar situasjon, sa aktor, og fortsatte:

– Han viser ingen medfølelse, anger eller kommer ikke med noen beklagelse. Tvert imot. Han skylder på kvinnene. Det er ikke han som har gjort noe galt. Det er ingen spor av medkjennelse. Ingen tanker om hva han har påført av smerte.

Aktor mener også at lagmannsretten må legge vekt på at det er usikkert om behandling vil føre til at han blir frisk, samt at det er snakk om mange års behandling.

– Virker tilgjort

Aktor viste til at ifølge en undersøkelse de sakkyndige refererte til var det bare 1/3 som ble friske etter behandling.

– Før han kan begynne med behandling må han erkjenne det han har gjort. Det mener jeg han ikke gjør. Det han sier virker tilgjort, og jeg mener at han sier det fordi han vet hva som står på spill. Han må dømmes til forvaring slik at samfunnet er beskyttet mot ham, sa aktor.

Bistandsadvokaten til kvinnen han ble frikjent for i tingretten, men som lagmannsretten dømte ham for, la ned påstand om en oppreisning på 150 000 kroner til kvinnen.

Flere saker fra Innlandet