Vil gjøre 2013 til Munch-året

Edvard Munch fortjener et eget år, på lik linje med Henrik Ibsen og Edvard Grieg, mener Løten kommune. Nå vil de gjøre 2013 til Munch-året.

Edvard Munchs "Madonna"
Foto: Arkivfoto: Sidsel de Jong/Svein Andersen / Munch-Museet / Scanpix

I år 2013 er det 150 år siden den verdenskjente maleren ble født på Ådalsbruk i Løten. Derfor vil kommunen gjøre 2013 til et nasjonalt og forhåpentligvis også et internasjonalt Much-år.

- Dette handler ikke bare om å markere en fødselsdag, men å bruke Munch som er et kjent navn til å markedsføre Norge, sier Løten-ordfører Martin Skramstad.

Skramstad håper en nasjonal komitè, med ansvar for jubileet, kan være på plass allerede tidlig neste år.

Like stort som Ibsen-året

Runar Kristiansen som driver Galleri Munch i Løten liker forslaget om et eget Much-år.  Han tror en slik markering vil få internasjonal oppmerksomhet.

- Ibsen, Munch og Grieg er de tre største kunstnerne vi har på hvert sitt område. Jeg tror ikke vi har forstått hvor store de er utenfor landets grenser, sier Kristiansen.

Kristiansen tror et Much-år vil bli like stort som Ibsen-året, som markeres i år.

- Når en ser hva som er kommet i kjølvannet av Ibsen-markeringa, tror jeg vi kan få til minst like mye med et Much-år. Både nasjonalt og internasjonalt, sier Kristiansen.

Han har mange ideer til hva et Munch-år kan inneholde.

- Det kan være alt fra nye kunstutstillinger til dokumentarfilmer, teaterutstillinger og ny forskning. Bare fantasien setter grenser, sier Kristiansen.

Kristiansen håper både Much-museet, Nasjonalgalleriet og universiteter vil vise interesse for kommunens forslag, og føre forslaget videre.

Viktig for kommunen

På Munchs fødselsdag, 12. desember, arrangerer Løten i år en stor, nasjonal konferanse, som skal være et første skritt på veien til det som forhåpentligvis blir det store Munch-året.

Ordfører Martin Skramstad innrømmer at det var viktig for kommunen å ta tak i ideen om et eget Munch-år,  for ellers kunne kommunen fort ha blitt glemt.

- Vi må nok innse at vår rolle ikke blir stor i en nasjonal komitè, men vi får tross alt muligheten til å være med, sier Skramstad.