Hopp til innhold

Den norske kirke: – Dette er uetisk

Representanter fra Den norske kirke mener det er uverdig at de 25 kistene under gulvet i Vinger kirke i Kongsvinger ligger usikret og rotete plassert.

- Dette er uetisk

UNDER GULVET: NRK var med under kirkegulvet på Vinger kirke i Kongsvinger, hvor det ligger 25 kister. De sto delvis oppå hverandre, på langs og på skrå, hulter til bulter. Noen hadde mistet bunnen, på andre var lokket falt av.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

– Jeg syns det er uetisk at det er så uryddig. Det er avdøde vi snakker om. Det ser ikke bra ut, sier Åse Skrøvseth i Den norske kirke til NRK.

Hun er konsulent på gravplasser, og kaller dagens situasjon for uetisk.

– Bør reparere og sikre kistene

NRK var med under kirkegulvet på Vinger kirke i Kongsvinger, hvor det ligger 25 kister. De sto delvis oppå hverandre, på langs og på skrå, hulter til bulter. Noen hadde mistet bunnen, på andre var lokket falt av. Det viste seg at flere av likene var svært godt bevart, blant annet liket av ei lite jente som døde for rundt 300 år siden.

Under kirkegulvet i Vinger kirke i Kongsvinger ligger cirka 20 kister, deriblant mange barnekister som er cirka 300 år gamle.

TV-REPORTASJE: Her kan du se reportasjen fra Vinger kirke i levende bilder. På bildet ses liket av ei jente som døde for rundt 300 år siden.

Skrøvseth mener ansvaret ligger hos kirkelig fellesråd og kirkevergen, og at de må ta kontakt med kulturmyndighetene for å avklare hva som gjøres videre. Hun mener flere tiltak kan være aktuelle.

– Det kan være en form for opprydding, og det kan være snakk om å sikre og reparere kister hvis de er ødelagt. Det kan også være aktuelt med tiltak for å bevare likene, sier hun.

Vil gi mer verdighet

Kirkeverge Ole Erik Lindalen

Kirkeverge Ole Erik Lindalen vil gi kistene en mer verdig plassering.

Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

Kirkeverge Ole Erik Lindalen som tok med NRK under kirkegulvet, er enig og håper at gravene og likene nå kan få mer verdighet, og at de plasseres bedre.

– Vi vil også rådføre oss med Riksantikvaren slik at forringelsen kan stoppes, sier Lindalen.

Han venter ikke økonomisk hjelp til dette arbeidet, kun råd. Og han mener det er naturlig at ansvaret ligger lokalt.

Har fått reaksjoner

Lindalen har fått noen reaksjoner etter reportasjene.

– De fleste har gått på at de ikke ante at det lå kister under kirkegulvet, forteller han.

Men han har også via andre fått reaksjoner fra noen som syns det er makabert at lik vises fram på bilder og TV på denne måten, og om det er etisk og moralsk riktig å gjøre.

– Jeg forstår at det kommer slike spørsmål. Men det som taler for at vi gjorde det er tidsaspektet. Det er 300 år siden de ble gravlagt, og de er ukjente. Hadde vi visst hvem de var, eller at de hadde slektninger i live, så hadde vi ikke gjort det, sier Lindalen.