Vil gå til utbygger for ny riksveg 4

Oppland Frp vil ha utbygging av Rv4 mellom Gjøvik og Moelv. Nå søker de et direkte samarbeid med utbyggingsselskapet.

Rundkjøring Mjøsbrua, Biri

ØNSKER UTBYGGING: Oppland Frp håper på utbyggingen av firefelts motorvei mellom Gjøvik og Moelv, men mener at Nasjonal transportplan ikke nødvendigvis er måten å gjøre det på.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Oppland Fremskrittsparti frykter at en ny firefelts riksvei 4 mellom Gjøvik og Biri aldri vil bli prioritert i Nasjonal Transportplan.

– Ingen garantier i transportplanen

– Ofte blir prosjekter i Nasjonal Transportplan skjøvet ut i tid og prioriteringene kan bli endret. Hvis vi får veien inn i porteføljen til utbyggingsselskapet Nye Veier AS, vet vi at den blir bygget, sier Harald Eivind Bakke, leder i Oppland Frp.

Harald Eivind Bakke

Harald Eivind Bakke er leder i Oppland Frp.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Han vil nå legge dette fram for Frps stortingsgruppe i håp om at de tar saken videre til regjeringen.

Tor Andre Johnsen, som er stortingsrepresentant for Frp i Hedmark, er villig til å legge Nasjonal transportplan til side.

– Min erfaring gjennom 16 år i fylkestinget i Hedmark er at det er en tøff kamp å få prioritert utbygging selv om de er lagt inn i Nasjonal transportplan. Utbyggingsselskapet Nye veier tenker mer langsiktig og framtidsrettet, ikke stykkevis og delt som vi har mange eksempler på fra tidligere veiutbygginger, sier Johnsen.

– Må prioritere

Regiondirektør i NHO Innlandet, Åge Skinstad, ønsker seg gode veier i både Hedmark og Oppland, men mener det er viktig at prosessen foregår i riktig rekkefølge.

– Det er viktig å holde fast ved det vi har prioritert i Nasjonal transportplan. Hvis prioriteringene våre virker uklare, går pengene bare til andre regioner som har en klar plan, sier Skinstad.

I utbyggingsselskapet Nye veier AS som skal stå for utbyggingen av E6 fra Kolomoen til Moelv, tar de innspillet til Frp i Oppland til etterretning,

– Men uansett er det politikerne og regjeringen som bestemmer hvilke prosjekter som skal være i NyeVeier sin gjeldende utbyggingsportefølge. Nyeveier får sine oppdrag fra regjeringen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør E6 Mjøsregionen i Nye Veier.