Vil fjerne bommer i Valdresfjella

Det er for mange private bomstasjoner i Valdresfjellene, mener både turistkontorer og veiselskap. Nå vil de organisere pengeinnkrevingen på en bedre måte.

Bom ved Panoramavegen på Vaset i Vestre Slidre
Foto: Jan Erik Helleren / NRK

I dag er det i overkant av 30 private bomstasjoner i Valdresfjellene. Derfor gjøres det nå en aktiv innsats for å organisere den helt nødvendige pengeinnkrevingen på en bedre måte, og målet er at et skal bli færre bomstasjoner.

- Slik det er i dag er bommene til hinder for trafikken i fjellet, sier Styreleder i Panoramavegen, Arne Egil Dyvesether

Går sammen om bomstasjoner

Nå har Dyvesether gått sammen med andre andelslag og veiselskap som drifter de ulike veistrekningene. Dyvesether forteller at det var kommunen som var pådriver for å få gjort noe med bomveiene i Vestre Slidre, og at samarbeidet med andre veiselskap i området har gitt resultater.

- Vi har fått fjernet en bomstasjon og vi skal få fjernet enda en, sier han.

Liknende operasjoner er satt i gang flere steder i Valdres. Et sted har fem veiselskap blitt til ett. Dyvesether er svært godt fornøyd med at det nå ser ut til å være muligheter for å få ryddet opp i bomjungelen selv om det fortsatt er et stykke å gå.

- Færre bommer bedre for turistene

Ved Fagernes Turistkontor har de måttet lage seg et eget oversiktskart for å holde rede på de viktigste bomveiene i fjellheimen. Rønnaug Karlsen, som jobber ved turistkontoret er glad for at det nå ser ut til å bli færre bomstasjoner i fjellene.

- Vi ønsker det beste for turistene, og da hadde vi helst sett at bommene forsvant. Men vi har forståelse for at det koster å holde veiene i orden, legger hun til.