Vil bygge ny Mjøsbru sør for den gamle

Statens vegvesen har bestemt seg for at de ønsker å bygge ny Mjøsbru sør for dagens bru. Det vil korte ned kjøreavstanden mellom Hamar og Gjøvik.

Ny mjøsbru

Slik blir den nye Mjøsbrua sør for dagens bru. Prislappen er nesten tre milliarder.

Foto: Statens Vegvesen

Kryss Biri

Kryssløsningen på Biri blir annerledes enn i dag.

Foto: Statens Vegvesen

Vegvesenet har tidligere lagt frem to alternativer til ny bru over Mjøsa. Det ene var nord for den nåværende brua og det andre sør for dagens bru.

På et fellesmøte med formannskapene i Ringsaker og Gjøvik la Statens Vegvesen i dag frem det alternativet de ønsker å gå for.

– Det sørlige alternativet er det beste i forhold til kjørelengde. Avstanden mellom Hamar og Gjøvik blir en liten kilometer kortere, sier prosjektleder i Statens Vegvesen Taale Stensbye.

Avstanden mellom Hamar og Lillehammer vil bli tilsvarende det den er i dag.

Den nye brua blir ikke bygget i tre, som tidligere har vært foreslått, men i betong.

Tre milliarder

Prislappen for den nye brua vil bli tilnærmet tre milliarder kroner. Det blir cirka 200 millioner dyrere enn det andre alternativet.

I følge Taale Stensbye vil dette jevne seg ut i og med at det søndre alternativet også vil gi en ny kilometer med riksvei 4.

Byggingen kan starte tidligst i 2018, men det avhenger helt av når politikerne vil prioritere å bygge den nye brua.