Jernbaneverket: – Vurderer å bryte opp Valdresbanen

Jernbaneverket skal bruke store summer på å utrede hva det vil koste å bryte opp skinnegangen mellom Dokka og Bjørgo. I dag er strekningen en populær turistattraksjon – delvis drevet på dugnad.

Dresinkjøring på Valdresbanen

Dersom Jernbaneverket får det som de vil, blir det kanskje gangvei her i stedet for dresinbane.

Foto: Dag Fonbæk / Gjøvikregionen Turistkontor

– Vi legger ned mye dugnadskrefter på dresinbanen i dag. Dersom vi hadde hatt lignende summer som det Jernbaneverket vil bruke for å utrede framtida til banen, kunne vi til et enda bedre tilbud, sier Nils Håkon Sandersen, daglig leder og styreleder i AS Valdresbanen.

Jernbaneverket bruker nå 700.000 kroner på å utrede hva det vil koste å bryte opp skinnegangen på Veldresbanen mellom Dokka og Bjørgo. Utredningen vil trolig vise at dette kan bli svært kostbart, blant annet fordi gamle kreosotholdige sviller må fjernes, i tillegg til grusen som ligger under.

Sandersen i AS Valdresbanen reagerer sterkt på dette. Han mener det ville vært bedre å bruke mer penger på det etablerte tilbudet om dresinkjøring.

– Vi er godt i gang med å utvikle strekningen mellom Dokka og Bjørgo til et unikt turistprosjekt i nasjonal sammenheng. Den enkleste måten å drive det på er at Jernbaneverket står som eier, mens vi er ansvarlige for driften, sier Nils Håkon Sandersen.

Håper å øke besøkstallet for dresinkjøring

Men Jernbaneverket mener at det trenges mer kunnskap om hva de ulike alternativene koster. Kommunikasjonssjef i Jernbaneverket Øst, Trude Isaksen, sier at utredningen vil være klar i løpet av våren.

– Først må vi se på de juridiske forholdene, hvem som skal tilbys disse jernebanearealene. Deretter må vi se på hvilke miljøkonsekvensene det får å fjerne forurenset masse som ligger i grunnen under gamle, kreosotfylte tresviller, forklarer hun.

Hun sier at gang- og sykkelvei er at godt forslag, men hvis det skal bli en realitet må kommunene kontakte Jernbaneverket om eventuelt videre samarbeid.

Merkelig å bruke 700.000 på utredning

De som driver dresin på strekningen synes det er merkelig at Jernbaneverket bruker 700.000 kroner bare på selve utredningen, samtidig som dresintilbudet ligger der og kunne blitt mye bedre med bare en brøkdel av dette beløpet.

– Vi i Valdresbanen legger ned mye ressurser i dag, men hvis vi hadde fått ressurser av den størrelsen Jernbaneverket vil bruke på en utredning ville vi fått en fantastisk oppblomstring fra første sesong, og med store ringvirkninger for hele regionen, sier Nils Håkon Sandersen.

AS Valdresbanen mener at en eventuell gang- og sykkelsti vil bli svært kostbart både å bygge og drive.

– Dessuten vil en slik sti bare være et tilbud for lokalbefolkningen, og vil ikke gi ringvirkninger til næringslivet for øvrig, sier Sandersen.