Vil bruke løs hund under jakt

Alvdal og Tynset kommuner anker avslaget i Miljødirektoratet på å få bruke løs og halsende hund under lisensfelling av rovdyr. De to kommunene mener at direktoratet nå hindrer en mer effektiv skadefelling, og anker derfor avslaget.