Hopp til innhold

Vil bare ha kvinner bak rattet

Noen kvinner føler seg utrygge i drosjer med mannlige sjåfører, derfor satser Siv Michelle Strønen på en drosje som kun kjøres av kvinner.

Siv Michelle Strønen

Siv Michelle Strønen fra Kongsvinger satser på kvinnelige sjåfører.

Foto: Vera Wold / NRK

Strønen er den første drosjeeieren i landet som satser på kvinnelige sjåfører.

– Det er flere ganger i media at vi i taxibransjen ikke kommer like heldig ut. Mange føler seg trygge og får en god opplevelse med kvinnelige sjåfører. Og i mange tilfeller er kvinner foretrukket, sier Strønen.

Vil bare ha kvinner

Da Siv Michelle Strønen fikk drosjeløyve kjøpte hun en knallgul bil. Den skiller seg radikalt ut fra de andre drosjene i Kongsvinger. Målet hennes er klart. I løpet av året skal drosjen kun kjøres av kvinner.

– Jeg skulle gjerne hatt flere kvinnelige sjåfører. Hvis jeg hadde hatt flere stabile sjåfører så hadde jeg utvidet med flere biler. Pèr i dag har jeg en mannlig sjåfør, men resten er kvinner.

(Saken fortsetter under bildet)

Siv Michelle Strønen og Grethe Sagen

Strønen med sjåfør Grethe Sagen.

Foto: Vera Wold / NRK

Strønen har ikke tenkt å kopiere Pink Taxis i Mexico hvor det kun er kvinner bak rattet og i passasjersetet i de knallrosa drosjene. Alle passasjerer skal være likestilte. Tjei-taxiene i Stockholm for noen år siden ble stanset av likestillingsloven.

Kan bryte med likestillingsloven

Utredningssjef Jørn Berthelsen i Norges Taxiforbund kjenner ikke til tilsvarende opplegg her i landet. Han er positiv til å få økt den lave andelen kvinnelige drosjesjåfører, men helt sikker er han ikke.

– Jeg er litt skeptisk til det fordi det grenser mot de innvendingene som likestillingsforbundet hadde i Sverige. Jeg skjønner at tanken er positivt ment, men det er noe med forholdet til lover og regler, sier Berthelsen.

Leder av Taxiforbundets Hedmark-avdeling, Sissel Landfald, hilser flere kvinner hjertelig velkommen. Men det må tas hensyn både til regler for markedsføring og likestillingsloven.

Siv Michelle Strønen sier hun ikke ønsker å bryte reglene. Men hun skjønner at opplegget kan oppfattes som diskriminerende for menn.

– Ja, den ser jeg. Men på den annen side så ser jeg at dette er et valg de kan ta. Vi reklamerer ikke for dette her, men passasjererne kan velge oss ut i drosjekøen, sier Strønen.

Flere saker fra Innlandet