Vil avle kuer som raper 20 prosent mindre

RINGSAKER (NRK): Kuraping er et miljøproblem. Nå forskes det på å få fram mer miljøvennlige kuer som raper mindre.

Nærbilde av ku

KLIMAKU?: Kanskje dette er kua som skal få ned metangassutslippene fra jordbruket i framtida.

Foto: Ruth Barsten / NRK

På Nes i Ringsaker løper kuene til Berthe Mengshoel ned fra enga og inn i fjøset til melkeroboten og fristende kraftfor. Nå er det snart mulig å måle metangassen som dyra hennes raper ut. Det er mjølkebonden glad for.

– Vi er jo interessert i å kunne bidra med vårt i klimaspørsmålet. Hvis vi hadde klart å lage ei ku som produserer mindre metan, så hadde vi gjort noe for miljøet, sier Mengshoel.

Melkebonde Berthe Mengshoel og Sverre Bjørnstad fra GENO

KU-NYTT: MelkebondeBerthe Mengshoel får informasjon av Geno-direktør Sverre Bjørnstad om måleapparatene som skal skille ut de mest miljøvennlige kuene for videre avl.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Måleapparat skal finne den grønneste kua

Raping utgjør over 90 prosent av kuas metangassutslipp ifølge Geno, og det er rap som er fokuset når ku-rasen Norsk Rødt Fe nå skal bli mer klimavennlige.

Maskin som måler metangass

MÅLER RAP: Registreringen vil foregå ved at kuene må stikke hodet inn i maskinen for å spise mat, og samtidig måles metanutslipp fra kua

Foto: C-Lock

Geno forhandler i disse dager med et amerikansk selskap om prisen på måleapparater som skal overvåke ku-utslippene. Planen er å kjøpe 20 av disse, summen ligger på 10-15 millioner kroner.

– Vi skal rulle ut maskinene i enkelte fjøs våren 2019. Dupeditter og sensorer registrerer alt fra vomfunksjon til hvor mye hver enkelt ku slipper ut av metan, sier administrerende direktør Sverre Bjørnstad i avls- og genetikkselskapet Geno på Hamar.

Prosjekt «Hightechfjøs»

Målet er å registrere ca. 3000 kuer hvert år, og finne de mest klimavennlige kuene. Geno vil så kjøpe oksekalvene til disse og sette dem i avl. Slik vil de utvikle klimakuer som raper 20 prosent mindre metangass.

Sverre Bjørnstad i Geno og melkebonde Berthe Mengshoel

KLAR FOR MILJØVENNLIG TEKNOLOGI: Melkebonde Berthe Mengshoel er positiv til at Sverre Bjørnstad og Geno vil installerer måleutstyr i fjøset, og håper kuene hennes raper lite.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Mens han prater entusiastisk, passerer ei nymelka Mengshoel-ku like ved Geno-direktøren og Bjørnstad er kjapp til å dra opp telefonen for å knipse bilde, alltid på jakt etter gode gener og avlsdyr.

– Drøvtyggeren har noen unike egenskaper som vi må ta vare på. Baksida av medaljen er at den dessverre slipper ut metan. Og så vet vi at det er forskjell på dyra. Med slike gode

Sverre Bjørnstad

VIL AVLE KLIMAKUER: Administrerende direktør i Geno, Sverre Bjørnstad, tror kurasen Norsk Rødt Fe kan bli grønnere.

Foto: Ruth Barsten / NRK

data er det mulig å drive moderne avlsarbeid, sier Bjørnstad.

– Strategisk viktig for norske bedrifter

Geno er ikke unike når det kommer til å tenke på bærekraftig klima og miljø.

I SpareBank 1 Østlandets ferske konjunkturbarometer, der 600 bedrifter er spurt, kommer det fram at 60 prosent av foretakene synes klima- og miljøspørsmål som strategisk viktig.

300, altså halvparten av de spurte, har eller er i ferd med å innføre strategier og rapporteringsrutiner om det undersøkelsen kaller bedriftens miljøavtrykk.

Metan er verre enn CO2

Metan er en fargeløs gass som er omtrent 25 ganger mer skadelig for klimaet enn CO2.

Ulike miljø har i lang tid forsket på hvordan landbruket kan begrense gassutslippet og drive mer miljøvennlig.

– Ingenting har vært mer ødeleggende for jordas økosystem enn jordbruket, i følge NRK-serien Folkeopplysningen.

Mye rap, lite promp

– Her kan vi bidra. Sammen med de andre tiltakene i landbruket vil dette gjøre at vi kan klare å nå de klimamåla som er satt for næringa framover, sier Geno-direktøren.

Det meste av metanutslipp fra kuer kommer fra rap, og kun en liten del fra promp, sier Sverre Bjørnstad. Nå håper han at prosjektet «Hightechfjøs» skal hjelpe til med å få ned metangassutslippet i jordbruket i fremtida.

Geno fotograferer kua til Berthe Mengshoel

VIL REGISTRERE SUPERKUENE: Enkelte av kuene Berthe Mengshoel fanger interessen til direktøren i avls- og genetikkselskapet Geno. Snart vet de også om noen av dem raper minimalt.

Foto: Ruth Barsten / NRK