Vil selge hele juletreopplevelsen

Nå satser juletreprodusentene på at du skal hogge ditt eget juletre og få servert gløgg rundt bålet etterpå. Målet er å selge flere norske juletrær.

Juletre-felling

ØKE SALGET? Håpet er at produsentene får solgt flere norskproduserte juletrær - gjerne mens de fortsatt står på rot i skogen. I dag blir rundt 15 prosent av to millioner juletrær som selges i Norge årlig, importert fra Danmark.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Hvert år selges det to millioner juletrær i Norge, men langt fra alle er norske. Mange juletrær blir importert fra Danmark, men det ønsker flere en slutt på.

FrP, interesseorganisasjonen Norsk Juletre og produsentene selv satser nå på opplevelsesbasert salg, hvor du kan hogge ditt eget tre og få servert gløgg rundt bålet. Dette mener de vil selge flere trær.

Vil hogge juletreet selv

Juletre

Henter juletreet selv.

Foto: Colourbox (Illustrasjon)

Hos juletreprodusent Arnt Høstmælingen på Lillehammer, er det mange familier som spør om å få gå i skogen hans og hogge sitt eget juletre i førjulstiden.

– Spesielt for barnefamilier er det populært å ta seg en turdag. Det kan være vanskelig nok å få ungene ut, men har man et mål så er det gull verdt, mener Høstmælingen.

Han mener det blir for galt at man må importere skog fra Danmark, når Norge sliter med den skogen som vi allerede har.

– Får vi solgt flere trær med en slik opplevelse, så utnytter vi skogen bedre, sier Høstmælingen.

Og politikerne er enige.

– Jeg tror det er mange som synes det er moro og ta med seg familien ut og få en hel opplevelse av det. De som satser på selvhogst har funnet en nisje som jeg tror det er en fremtid i. Det er det ingen tvil om, sier landbrukspolitisk talsmann i FrP, Morten Ørsal Johansen.

Vil eksportere, istedenfor å importere

Rundt 15 prosent av to millioner juletrær som selges i Norge hvert år, blir importert fra Danmark.

– Vi ønsker å øke norsk juletreproduksjon i volum. I dag har vi mellom 500 og 600 juletreprodusenter i Norge. Det er ikke nødvendigvis arealet vi skal øke, men vi håper å øke utbyttet, slik at færre trær må gå i fliskutteren, sier styreleder i interesseorganisasjonen Norsk Juletre, Bjørn Helge Bjørnstad.

– Det vil si at vi må lage bedre trær, så vi får dem ut i markedet, sier Bjørnstad.

Bjørnstad vil ikke importere trær fra Danmark, men tvert i mot eksportere trær til Tyskland.

– Det er et mål å eksportere mer av vår produksjon. Det vi ser er at spesielt Tyskland er et betalingsdyktig marked. De beste trærne betaler tyskerne mer for, enn det vi klarer å få for dem i det norske markedet, sier Bjørnstad.

Spent førjulstid

I juletreskogen i Lillehammer er det fullt kjør, hvor man hogger ned de stygge trærne og lar de pene stå igjen. Nå er juletreprodusenten spent på hvordan juletresalget med opplevelsen går.

– Jeg gleder meg til førjulstida, og jeg gleder meg også til romjulen kommer, smiler Høstmælingen.

Flere saker fra Innlandet