Vikingsverd funnet 1640 m.o.h.

Reinsjegere fra Ørsta har funnet et vikingsverd fra ca. år 850–950 i Lesja i Oppland. Funnet vekker begeistring blant eksperter i inn- og utland.

Espen Finstad, vikingsverd

UNDERSØKER VERDIFULLT SVERD: Fylkesarkeolog i Oppland, Espen Finstad, er overveldet over funnet i Lesja helt øverst i Gudbrandsdalen.

Foto: LARS ERIK SKREFSRUD / NRK

– Dette er et helt fantastisk funn av et sverd som har holdt seg utrolig godt gjennom over 1100 år, sier fylkesarkeolog Espen Finstad.

Han sier det er oppsiktsvekkende å finne slike vikinggjenstander så høyt til fjells.

– Et mysterium

– Vi har undersøkt området rundt i en omkrets på ca. 50 meter og brukt metalldetektor, men vi fant ingen andre gjenstander. Det er derfor et mysterium hvorfor sverdet lå akkurat der.

En teori er at eieren av sverdet har gått seg bort og omkommet i isødet. Finstad sier at hvis mannen hadde gått noen hundre meter lenger øst, hadde kroppen blitt liggende i isen og kanskje blitt bevart for ettertiden, i likhet med de berømte Ötzi-levningene på grensen mellom Østerrike og Italia.

Vikingsverd

UVANLIG FUNN UNDER REINJAKT: Fagfolk er forbauset over hvor godt det 1100 år gamle vikingsverdet er blitt bevart.

Foto: Espen Finstad / Oppland fylkeskommune

Etter at brearkeologiprogrammet "Secrets of the ice" publiserte funnet på sin facebook-side har det strømmet på med gratulasjoner fra fagfolk, både norske og utenlandske.

Geir Inge Follestad, Einar Åmbakk

REINJAKT MED UVANLIG RESULTAT: Geir Inge Follestad (t.v.) og Einar Åmbakk viste fylkesarkeologen hvor sverdet ble funnet. Det lå i fjellområdet Kjølen i Lesja i Oppland.

Foto: Espen Finstad / Oppland fylkeskommune

Finstad understreker at det er funnet flere hundre slike sverd i Norge ellers, men trolig aldri så høyt til fjells.

Finnerne var på jakt

Det var en gruppe jegere fra Ørsta som fant sverdet. De overlot sverdet til en lokal arkeolog, som igjen kontaktet fylkesarkeologen i Oppland.

Geir Inge Follestad og Einar Åmbakk var de to som som viste forskerne hvor funnet var gjort. Stedet ligger tre timers gange fra nærmeste bilveg.

– Vi har hatt mange tanker om dette etterpå. Vi har forstått at dette er ganske spesielt, sier Åmbakk, som er intervjuet av vigga.no om saken.

Gjenstander dukker opp av isen

– Trolig er det de klimatiske forholdene som har ført til at sverdet er blitt så godt bevart. Her er det mye snø og kulde store deler av året, sier Finstad.

Klimaendringene og smelting av isbreer fører stadig til nye funn av eldgamle gjenstander. I 2014 fant arkeologer fra Oppland fylkeskommune en 1300 år gammel ski i Reinheimen. Det er også funnet 6000 år gamle pilskafter i isen.

Flere saker fra Innlandet