VG: Etterlatte etter Søndre Land-drapet får ikke bistandsadvokat

Advokat Sigurd Klomsæt og politiet mener familien til Nils Olav Bakken, som ble funnet død i et bål på en skogsbilvei i september i fjor, bør få bistandsadvokat. Nei, sier domstolene.

Nils Olav Bakken

DREPT: Lørdag 3. september klokken 19.30 ble Nils Olav Bakken (49) funnet død i et bål i et skogsområde i Søndre Land.

Foto: Privat / Politiet

Avisa skriver dette søndag etter å ha snakket med de nærmeste etterlatte, advokater, rettsapparatet og politiet.

Bakken, som bodde på Dokka, ble funnet død i et bål i et skogsområde på vestsiden av Randsfjorden, ved Fluberg bru i nabokommunen Søndre Land, 3. september i fjor. Politiet mente 49-åringen ble drept natt til denne lørdagen.

Det er planlagt at rettssaken vil gå for Gjøvik tingrett to uker i månedsskiftet juni-juli, men ifølge VG vil den altså bli gjennomført uten at Bakkens nærmeste familie får egen advokat.

Kjempet lenge

Advokat Sigurd Klomsæt i rettslokalet i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

UENIG: Sigurd Klomsæt er ifølge VG dypt uenig i at Bakkens nærmeste familie ikke får utnevnt bistandsadvokat til rettssaken som starter 19. juni.

Foto: Alexander Nordby / NRK

I midten av november i fjor, etter nesten to og en halv måneds etterforskning, ble tre personer pågrepet og siktet for drapet. De tre var ei kvinne i 40-årene, hennes sønn i 20-årene og en mann i 30-årene.

Ifølge VG har halvbroren og søsteren til Bakken kjempet lenge for å få utnevnt en bistandsadvokat.

Avisa skriver at «retten etter loven har adgang til å oppnevne bistandsadvokat for dem, men tingretten og lagmannsretten har flere ganger slått fast at søsknene ikke har behov for det. Høyesterett har nektet å fremme anken.»

Advokat Sigurd Klomsæt har bedt om å få jobbe for familien, og sier til VG at han er dypt uenig i rettens vurdering og at de etterlatte oppfyller kravet i loven med god margin.

Sperringer fjernet på åsted

FUNNSTEDET: Her, på en øde skogsbilvei på vestsiden av Randsfjorden, ikke så langt fra Fluberg bru, ble Nils Olav Bakken funnet.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Støtte fra politiet

Lagmannsretten sier til avisa at nærmeste familie ikke har en ubetinget rett til bistandsadvokat etter loven, og at de ikke har behov for advokatbistand.

De mener politiet og påtalemyndigheten kan ivareta halvbroren og søsterens rettigheter og behov under rettssaken.

Politiet skal være enig med Klomsæt når det gjelder rettens vurdering av lovverket.

«Vi mener at sakens svært alvorlige karakter og den bakenforliggende hendelsen som mest sannsynlig har vært motivet for drapet, taler for å oppnevne bistandsadvokat når tiltale foreligger», skriver politiadvokat Kristian Johansen til VG.

Både kvinnen og hennes sønn har avgitt forklaringer som knytter dem til drapet. Kvinnen har nektet straffskyld, mens 20-åringen ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Mannen i 30-årene erkjenner medvirkning til drapet.

Krimteknikere undersøkte tirsdag boligen til avdøde Nils Olav Bakken på Dokka.

BOLIGEN: Krimteknikere undersøkte i dagene etter funnet i skogen boligen til avdøde Nils Olav Bakken på Dokka.

Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK