Verdens eneste børs i sitt slag

I Kongsvinger finnes verdens eneste skog- og papirbørs. På et kontor med sju ansatte overvåkes verdens cellulosemarked.

Tømmerbørs i Kongsvinger

Stein Ole Larsen er sjef for børsen.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

I andre etasje i et bygg i Kongsvinger ligger verdens eneste børs i sitt slag, Norexeco - The Pulp & Paper exchange.

– Vi begynte på toppen av lista for å få med de viktigste aktørene i skog- og papirnæringen internasjonalt. Vi er godt i gang med å få med de største aktørene i Sverige, Finland ellers i Europa. Det samme gjelder de største i Sør-Amerika og Nord-Amerika som er viktige markeder for oss. Etter hvert vil vi også satse på Asia, sier Stein Ole Larsen er sjef for skog- og papir børsen.

Børsen har foreløpig ingen norske medlemmer.

Fra tømmer til papir

Siden september i fjor har børsen vært oppe å gå, men planen var egentlig at det skulle være en tømmerbørs.

Ideen ble skapt i skogen på Finnskogen. Jan Petter Torgersrud fra Lundersæter i Kongsvinger som er gründer og skogeier, står bak ideen om denne råvarebørsen.

– I tømmerbransjen har det vært et marked med få aktører og veldig liten fri konkurranse, og da får vi ikke de mekanismene som skal til for å få den beste prisen. I Kongsvinger-området har vi dessuten noe av den beste kvaliteten på tømmer for byggevarer, men vi konkurrerer på like vilkår med tømmer fra for eksempel sør i Sverige som har lavere kvalitet.

Torgersrud hadde sett seg lei på usikkerheten om tømmerprisen og at kvalitet ikke skulle betale seg og ideen om en regulert markedsplass ble skapt.

Med seg på laget fikk han Stein Ole Larsen, som tidligere blant annet har vært konsernsjef i Terra-gruppen.

Jobben med å etablere en børs for tømmer ble vanskeligere enn de to hadde sett for seg. Derfor gikk planen om en tømmerbørs over til å bli en børs for cellulose.

– Vi fant cellulose som det største og viktigste produktet å komme i gang med, men vi skal utvide med flere produkter etter hvert. Vi skal forsterke vår posisjon som den eneste regulerte markedsplass for skog- og papirnæringen, sier Larsen.

Børsen er åpen hver dag mellom 13 og 16 og det er i dette tidsrommet alt salg og kjøp foregår.

Papirmasse til fastpris

Tømmerbørs i Kongsvinger

Gründer og skogeier Jan Petter Torgersrud kom på ideen.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Poenget med denne børsen er at det skal bli mer forutsigbart å handle - på lik linje med å binde strømprisen eller bankrenta, sier Larsen.

Her kan både kjøper og selger se hvilken pris som er forventet i framtida og det er mulig å inngå avtaler om fastpris for å sikre seg mot svingninger i markedet. I tillegg viser også børsen markedets handlede volum og annen relevant informasjon som er viktig for å ta stilling til en handel.

– Ingen av aktørene på børsen løper noen risiko for oppgjøret på langsiktige avtaler. Vi har med oss tyske European Commodity Clearing, som eies av Deutsche Bank, som overtar både selgers og kjøpers ansvar med betalingen. Børsstrukturen inkluderer dessuten et utvalg av clearing banker som inngår som en viktig del av strukturen. Det stilles relativt strenge krav til økonomien til selskapene som blir børsmedlemmer, sier Larsen.

Selskapet Norexeco ble etablert for rundt fire år siden, men først i september i fjor var børsen i gang for alvor.

– Dette har vært en større jobb enn vi så for oss da vi begynte. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde vi kanskje ikke tatt sjansen, sier Larsen. Litt stang inn med regulatoriske endringer og markedsmessige svingninger, samt at vi fikk tak på dyktige ansatte som hadde kunnskap om dette, er blant de forhold som har gått i vår favør sier Larsen.

Flere saker fra Innlandet