Venstre skeptisk til nytt fylkesråd

Venstre er skeptisk til det nye fylkesrådet i Hedmark. Per-Gunnar Sveen fra Arbeiderpartiet ble mandag valgt til ny fylkesrådsleder.

Per-Gunnar Sveen

Per-Gunnar Sveen er ny leder i fylkesrådet i Hedmark.

Foto: Jan egil Løvbak / NRK

Det skjer etter at den forrige lederen, Njål Føsker, trakk seg etter den såkalte garanti-saken.

Fylkestinget i Hedmark har med 19 mot 11 stemmer valgt nytt fylkesråd.

Det nye fylkesrådet består av Per-Gunnar Sveen (leder), Lasse Juliussen (Ap), Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) og Aasa Gjestvang (Sp).

– Vil være redd for å gjøre feil

Hedmark Venstre er skeptisk til det nye rådet, sjøl om Eva Arnseth og Njål Føsker ikke lenger er med.

– De har jo på en måte en vanskelig start med den saken bak seg, og med mistillit hengende over seg. Det vil ta ganske lang tid før de får gjenopprettet tillit, og faktisk får jobbe og komme i gang med det politiske arbeidet, sier Erik Ringnes.

Erik Ringnes

Erik Ringnes.

Foto: Ole Morten Melgård, flicr

Med bakgrunn i saken om pengegarantien som ble gitt til firmaet Scan4news, mener han fylkesrådet nå vil ha angst for å gjøre nye feil, og at dette vil kunne føre til handlingslammelse.

– På bakgrunn av den skandalen som nå så er det helt naturlig at det nye fylkesrådet vil være redd for å trå feil, og det går på bekostning av den politiske prestasjonen og angsten for å gjøre feil.

– Hadde ikke startet i minus

Ringnes tror dette hadde vært annerledes hvis andre partier hadde sittet i det nye fylkesrådet.

– Vi ville i alle fall ha startet uten å ha startet på minus, sånn som dette fylkesrådet gjør. To av medlemmene var faktisk med i forrige periode. Med et helt nytt fylkesråd så ville vi ha tatt ut en helt politisk kurs for Hedmark og bidratt til en fornyelse.

– Ikke handlingslammet

Aasa Gjestvang (Sp) er en av dem som sitter i det nye fylkesrådet, og satt i det gamle. Hun kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Ringnes.

–Jeg kjenner meg ikke helt igjen i det Ringnes sier. At vi skal være preget av handlingslammelse og frykt, det forstår jeg ikke helt. Jeg tenker at allerede i morgen har vi statsråd-besøk i Hedmark, der vi setter skole på dagsorden, så jeg kjenner meg ikke helt igjen i den kritikken.

Tidligere fylkesrådsleder Njål Føsker og fylkesråd Eva Arnseth trakk seg etter at det ble kjent at pengegaranti-saken ble kjent. Også fylkessjef Ingrid Lauvdal gikk av som følge av saken.

Arnseth ga en garanti om seks millioner kroner til hamarfirmaet Scan4news uten at hun hadde fullmakt til dette, og uten at fylkesrådet var informert. Arnseth mener at Føsker visste om garantien, men dette avviser Føsker.

Per-Gunnar Sveen (leder), Lasse Juliussen (Ap), Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) og Aasa Gjestvang (Sp)

Per-Gunnar Sveen (leder), Lasse Juliussen (Ap), Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) og Aasa Gjestvang (Sp).

Foto: Erik Johnsen/Hedmark fylkeskommune