Hopp til innhold

Veisalting truer drikkevannet

Veisalting truer drikkevann og grunnvann flere steder. Forsker Roger Roseth mener all saltingen nå utgjør en klar trussel. 

Salter for mye?
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Forskeren fra Bioforsk på Ås sier at både grunnvann, vegetasjon og vassdrag nær veier kan bli skadet av saltingen.

Det brukes dobbelt så mye salt på veiene i dag som for ti år siden.

Roseth mener dette blant annet skyldes at saltingen settes ut på kontrakter til entreprenører.

- Kostnadsbildet gjør at det ofte kan være vel så billig å salte bort mindre snømengder som å brøyte dem bort, noe som er sterkt uønsket, sier han.

Forskere tror likevel ikke det er mulig å helt unngå salting av veier fordi det i dag ikke finnes noe fullgodt alternativ.

Postkassen rustet

Det er dokumentert at salting fører til færre trafikkulykker. Derfor saltes i dag stadig flere riksveier rundt omkring i landet.

Bård Langseth bor like ved riksvei 4 gjennom Toten. Han reagerte når både bilen og postkassen begynte å ruste ute på tunet. Dessuten smakte drikkevannet i springen rart og var misfarget. Han fikk derfor et privat firma til å bore og sjekke grunnvannet. De fant saltvann.

- Det må jo saltes vannvittig mye siden saltet går ned i grunnvannet. Vi skjønner ikke hvilken rett Statens vegvesen har til å ødelegge andres eiendom og drikkevann, sier han.

Vil bruke maissirup

Trafikksjef Bjørn Skoglund i Statensvegvesen region øst opplyser at salting fører til færre trafikkdrepte.

- Men vi jobber hele tiden med å få bra veibane med bruk av så lite salt som mulig, sier han.

I Oppland har det i lengre tid pågått forsøk der man blander inn magnesiumklorid i veisalt. Magnesiumklorid har nemlig lavere frysepunkt og kan brukes på kaldt føre.

I vinter skal det også settes igang et svært uvanlig forsøk med bruk av maissirup på veier i Oslo-området.

- Det høres kanskje rart ut, men vi vet fra forsøk i Canada at maissirup kan ha god effekt. Nå ønsker vi å prøve det ut her også for å se om det egner seg, sier Skoglund.

Flere saker fra Innlandet