Vegvesenet trenger ti fjell

Statens vegvesen trenger ti fjell med stein for å bygge ferdig E6 og riksvei 3 i Hedmark. De kommer til å tømme alle tilgjengelige masseuttak, og ber nå kommuner si ja til utvidelser av masseuttak.

Statens vegvesen trenger ti fjell med stein for å bygge ferdig E6 og riksvei 3 i Hedmark.

De neste åra skal det bygges 68 kilometer ny veg på de to strekningene. Steinfjellet i Stange, vil kun være nok til syv kilometer.

Vegvesenet har sjøl bygd et fjell av stein på Sørli i Stange, men de trenger altså ni til for å bygge ut E6 langs Mjøsa og riksvei 3 mellom Løten og Elverum.

– Det ser enormt ut, men vi trenger faktisk ti sånne hauger bare for å bygge ut E6 og riksvei 3. I tillegg vet alle at det skal bygges en ny Dovrebane over Hedmarken, så her vil det være behov for store mengder fjell i tida framover, sier prosjektleder Taale Stensby.

Taale Stensbye

Prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensby, trenger 70 000 kubikk stein.

Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen / Knut Opeide

70 000 kubikkmeter

Kravene til bygging av ny veg er strenge. Det går med 70 000 kubikkmeter stein per kilometer. Hvis du fordeler det på en fotballbane, så får du en haug på 15 meter, i følge Stensby.

De neste åra skal det bygges 68 kilometer ny veg på de to strekningene. Steinfjellet i Stange, vil kun være nok til syv kilometer.

– Det er kritisk. Riksvei 3 er jo finansiert nå, og vi vil sikkert trenge fem til seks millioner kubikk. Vi vet at det finnes fjellforekomsterr som er egnet, sier Stensby.

Både i Stange, Løten og i Vangsåsen er det fjell med stein som vegvesenet håper å kunne ta i bruk til veibygging.

– Vi kunne jo tilbydt kortreist grus til anlegget, og vi har en stor masse, forteller avdelingsleder Svein Kristiansen ved Løiten Almenning.

Svein Kristiansen

Avdelingsleder ved Løiten Almenning, Svein Kristiansen, vil tilby grus og stein til vegutbygging til riksveg 3.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Store masseuttak av grus og stein møter ofte protester hos naboer, men de er det ikke mange av ved Nordhue, hvor grustaket ligger.

Avgjørelse i slutten av mai

Vanligvis henter vegvesenet massen de trenger i anleggsgropa, men denne gangen finner de ikke egnet masse i linja.

I slutten av April skal Løten kommune starte behandlingen av saken. Løiten Almenning tror på et et positivt svar.

– Vi vil gjøre det så skånsomt og bra som mulig, sier Kristiansen.