Vegvesenet bygger «mørke» motorveier

Statens vegvesen vil bygge flere «mørke» motorveier – men foreløpig bare på Hedmarken. Prosjektlederen der mener såkalte ledelys er godt nok.

De nye motorvegene på Hedmarken får ikke veglys. Bilene må fortsatt kjøre i mørket.

Flere nye motorveier bygges uten standard veibelysning.

På E6 i Eidsvoll og i Stange er det bygget knapt tre mil med motorvei uten vanlig veibelysning – som er standarden. Om ikke lenge åpnes ytterligere et par mil.

Og nå blir det enda flere slike mørke motorveier. En ny rapport konkluderer med at sikkerheten ikke er dårligere på firefelts motorveier med bare såkalte ledelys.

– Vi erkjenner at kjørekomforten blir noe redusert. Men vi sparer en halv million kroner i året per mil i driftskostnader, forteller prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Taale Stensbye, prosjektleder Statens vegvesen

Prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen bygger fem mil motorvei uten standardisert veibelysning.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Fem mil med ledelys

Han og hans prosjektstab bygger totalt fem mil med motorvei uten standardisert veibelysning i Eidsvoll og Stange. Og får Stensbye det som han vil, blir det mørk motorvei også i Løten og Elverum, når Statens vegvesen etter planen skal gå igang med å bygge ny riksvei 3 og riksvei 25 i 2016.

– Ja, også der blir det etter våre planer kun ledelys på firefelten, sier Stensbye.

Kjører saktere

Den ferske rapporten konkluderer med at det er noe færre ulykker på veier med ledelys sammenlignet med andre firefelts motorveier med vanlig belysning. Men ulykkestallene som vegvesen-rapporten sammenligner med er svært små.

Årsaken til færre ulykker kan dessuten skyldes at bilistene kjører med til dels betydelig saktere hastighet på den mørke motorveien når det er mørkt sammenlignet med andre motorveier. Dette gjelder spesielt i snøvær.

Trafikantene er delt i oppfatningen om ledelysene er gode nok. Omtrent like mange er fornøyd som misfornøyd, ifølge rapporten fra Statens vegvesen.

Men da NRK spurte noen tilfeldige bilister, var reaksjonen krystallklar: Bilistene vil ha motorvei med vanlig belysning.

Anne Brit Moen

Anne Brit Moen i Statens vegvesen planlegger en veistrekning på Hadeland med full belysning.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Tryggere med fullt lys

Ifølge rapporten koster ledelys bare en tredel å bygge, mens driftskostnaden er halvparten av konvensjonelle lys.

– Ledelysene bruker svært lite strøm. På en strekning på 12 kilometer er strømforbruket like stort som i en vanlig stue, sier Stensbye.

Men på alle andre motorveistrekninger i Norge bygges motorveiene med full belysning. Også motorveien på andre siden av Mjøsa, på Hadeland. Der bygger en annen avdeling i Statens vegvesen ny motorvei med full belysning.

– Det som er klart er at bilistene slapper mer av med full belysning, og dermed må vi anta at det er tryggere med belysning på motorveiene, sier prosjektleder Anne Brit Moen for nye riksvei 4 gjennom Hadeland.