Vegen til Skåbu stengt av jordras

Vegen til Skåbu er helt stengt av et jord- og steinras, melder Statens vegvesen. Raset har gått ved Kvikne. Arbeidene med å rydde stedet har startet, men det er uklart når vegen åpner igjen.

Ras Kvikneskogen, fv255, Nord-Fron
Foto: Statens Vegvesen