Slagsvold Vedum: – Ikke bra at slike brev kommer ut

– Framover håper jeg vi kan diskutere politikk og ikke personer, sier Trygve Slagsvold Vedum etter at nok en intern strid i Senterpartiet ble kjent i et brev lørdag.

Trygve Slagsvold Vedum

Slagsvold Vedum er av valgkomiteen i partiet innstilt som ny leder for partiet.

Foto: Tor René Stryger

– Vi har landsmøte om litt over ei uke, men fram mot møtet har vi hatt en krevende prosess med flere tusen involverte medlemmer. Det har vært litt for mange person-runder, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Han mener at det skaper støy for dem som blir omtalt.

– Det har vært slitsomt for de som har vært midt oppe i det.

– Unnlot å fortelle sannheten

Lørdag ble det kjent at Senterpartiets avtroppende partileder Liv Signe Navarsete mistenkeliggjorde og overvåket Ola Borten Moe, ifølge et brev fra partiets tidligere kommunikasjonssjef Torvild Sveen.

Sveen beskriver hvordan Navarsete nærmest fra første stund har sviktet som leder og unnlatt å fortelle sannheten om sentrale saker. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte brevet, som er datert til 12. mars.

Torvild Sveen jobber nå som politisk sekretær for Senterpartiets fylkesråd i Hedmark Aasa Gjestvang.

En rekke vanskelige hendelser

Slagsvold Vedum mener at brevet føyer seg inn i rekken av vanskelige hendelser internt i partiet.

– Det har vært en spesiell situasjon med ekstraordinært landsmøte og litt for mange person-diskusjoner. Etter at det har blitt valgt nytt styre på landsmøtet er det de som skal styre videre, og da er vi over i en ny fase, sier den tidligere landbruksministeren.

Han vil ikke kommentere brevet i detalj.

– Det har vært flere brev i denne prosessen, og de har gått til valgkomiteen. Så har valgkomiteen kommet med sin innstilling.

– Hvor ødeleggende er dette for partiet?

– Det er mest slitsomt for dem dette handler om. De poltiske hovedlinjene står vi helt sammen om. Framover håper jeg vi kan diskutere politikk og ikke personer. Jeg håper at vi etter landsmøte kan fatte vedtak og jobbe sammen videre, avslutter Vedum.

Innstilt som leder

Slagsvold Vedum er av valgkomiteen i partiet innstilt som ny leder for partiet. Videre har flertallet i komiteen innstilt Anne Beathe Tvinnereim (Akershus) som første nestleder og Janne Sjelmo Nordås (Nordland) som andre nestleder. Mindretallet ønsker Ola Borten Moe (Sør-Trøndelag) som første nestleder og Tvinnereim som andre nestleder.

Vedum mener at alle de tre nestlederkandidatene er gode.

– Jeg synes det er tre gode kandidater som er foreslått, og det er landsmøtet som skal ta det endelige valget, sier han.

– Hva med uroen rundt Borten Moe?

– Jeg har samarbeidet godt med ham, sier Slagsvold Vedum.

– Alle har blitt hørt

Slagsvold Vedum mener at det også har vært positive hendelser i partiet den siste tiden, og at han går framtiden lyst i møte dersom han blir valgt til leder.

– Det som har vært bra nå er at vi har hatt en demokratisk prosess der alle har blitt hørt, og det har vært grundige runder, sier han.

Han mener at den nye ledelsen vil ha alle forutsetninger for et godt samarbeid.

– Det jeg er opptatt av er at vi skal ha en raus og romslig partikultur der det er stort rom for politisk debatt. Nå er det mange som brenner for at vi skal jobbe med politikk, og at vi skal jobbe sammen.

– Hvorfor vil du ikke kommentere det som kommer fram i brevet fra Torvild Sveen?

– Det har vært mange mange ulike innspill i forbindelse med valgkomiteens innstillinger og jeg har latt være å kommentere alle. Valgkomiteen skal komme med sin innstilling, og jeg har sagt at jeg ønsker å stille som leder hvis landsmøtet vil det, avslutter Vedum.