Vedtok å skyte flere ulver

Vinterens ulvejakt kan bli utvidet. Rovviltnemndene gikk i dag inn for å skyte ytterligere fire ulver.

Arne Sveen med død ulv

SKUTT: Jeger Arne Sveen ved en ulv som ble skutt i Hedmark.

Foto: Knut Røsrud

3. januar ble den siste av tolv ulver i høstens og vinterens lisensjakt skutt. Da var kvoten på 12 ulver fylt.

I dag vedtok rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold en ekstra jaktkvote på fire ulver utenfor ulvesona.

Flertallet mener antallet ulv nå ligger såpass langt over bestandsmålet at det er forsvarlig med en reduksjon foran beitesesongen.

Den skandinaviske ulvebestanden har gått ned fra 49 til 41 familiegrupper de siste tre årene. Antall familiegrupper i Norge har likevel blitt doblet fra 5,5 til 10,5, ifølge saksutredningen til rovviltnemndene.

Klart flertall

I fjor sommer tok ulv livet av 467 sau i Hedmark, mot 104 året før.

– Det er viktig for meg at vi unngår en sommer lik den vi hadde i fjor. Det kan vi gjøre ved å ta ut flere dyr før beitesesongen, sier leder av rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård fra Senterpartiet.

Møte i rovviltnemnda

ROVVILTNEMNDMØTE: I dag møttes rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold på Hamar. De vedtok utvidet ulvejakt.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Et flertall på sju medlemmer i rovviltnemndene ønsket utvidet jakt. Miljøpartiets representant var den eneste som stemte mot.

– Det er ikke kommet fram nye opplysninger som gjør at man skulle endre kvoten. Snarere er bestanden i Skandinavia fallende, sier leder i rovviltnemnda i Akershus, Øyvind Solum fra Miljøpartiet De Grønne.

Møter motstand

Naturvernforbundet melder at de vil påklage en avgjørelse som åpner for enda mer skyting av ulv.

– Det er allerede skutt altfor mange ulver i år og kunnskapsgrunnlaget tilsier full stans, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet

Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemda

NEMNDLEDER: Arnfinn Nergård sier er forberedt på at saken blir klaget inn for departementet.

Foto: Mette Finborud Børresen

Saken ender trolig hos Klima- og miljødepartementet for endelig behandling. Departementet har flere ganger de siste årene gått mot vedtakene i rovviltnemndene.

For Arnfinn Nergård var det viktig at nemnda kom med et vedtak og ikke bare en anmodning, siden han mener nemnda har beslutningsmyndighet i slike saker.

– Jeg tror departementet skal tenke seg litt om før de eventuelt kjenner vedtaket ugyldig, sier Nergård.

– Positivt

Sauebonde Erling Birger Semmingsen i Tynset i Østerdal hadde en vanskelig sommer i fjor, da ulven tok mange sauer i området der hans dyr beiter. Han måtte hente hjem sauene fra utmarka.

Bonde Erling Birger Semmingsen

GLEDELIG: mener vedtaket tar utfordringene han og hans kolleger har på alvor. I fjor ble mange sau tatt av ulv her.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Dette vedtaket er veldig positivt for oss som beitebrukere. Den norske ulvestammen øker og må reguleres. Vi produserer mat på norske ressurser og må gi beitedyra et godt vern, sier han.

Han sier dette ikke på noen måte er noen garanti for at de ikke får problemer også denne sommeren, men at det hjelper å fjerne noen dyr som kan gjøre skade.