Politiet ble varslet om terror på tekst-TV

Politiet på operasjonssentralen i Hedmark fikk vite om terrorangrepet i Oslo via tekst-TV. Politiets eget system for nasjonal varsling fungerte ikke.

Politihuset i Hamar

De ansatte på operasjonssentralen hos politiet i Hedmark, her i Hamar, ble varlset om 22. juli via tekst-TV.

Foto: Knut Sveen

Det kommer fram i Hedmark-politiets egen evalueringsrapport etter terroren den 22. juli i fjor.

– Her ble det et lite informasjonsvakuum, sier politimester Tormod Bakke. Da betyr det at, i verste fall manglet det overordnede retningslinjer for hva hver enkelt skulle gjøre.

Da det smalt

Politiets egen rapport er basert på tilbakemeldinger fra 23 ansatte som har svart på hvordan de mener systemet fungerte da det smalt.

22. juli, regjeringskvartalet
Foto: Roald, Berit / Scanpix

Det var klokka 16 om ettermiddagen den 22. juli, at politiet i Hedmark fikk vite om bombeeksplosjonen i Regjeringskvartalet – og det fikk de altså via tekst-TV.

– Svakheten var at det ikke var synlig nok i mottaket hos oss og det har vi rettet på, sier Tormod Bakke.

Oppdatert via TV

Utover ettermiddagen og kvelden ble de som var på jobb informert gjennom TV-sendingene. Først senere, da man skjønte omfanget av terrorhandlingen ble politistaben varslet og innkalt.

– Det var jo relativt tidlig klart at man hadde pågrepet en person, sier Tormod Bakke.

Og selv om man ikke visste om han var alene, mener Bakke det var rimelig sikkert.

– Det var i alle fall sannsynliggjort ganske tidlig at risikoen for at slike ting skulle skje i andre politidistrikter var ganske minimal, sier Bakke.

Hjalp til i Åmot

Den første informasjonen Hedmark politidistrikt fikk fra Oslo-politiet, var klokka 20 om kvelden den 22. juli.

Da fikk de vite at mannen som var pågrepet etter skytingen på Utøya bodde på Vålstuen gård i Åmot. Derfor måtte politiet i Hedmark hjelpe til med å sikre gården. Men i starten var det uklart hvem som skulle gjøre de tekniske undersøkelsene på gården, står det i rapporten.

– Det var en del uklarheter underveis om HMS-oppfølging av egne mannskaper. Så var det en del uklarheter underveis som gjorde at dette ikke ble så bra som det burde ha vært, sier politimester Bakke.

Går gjennom kriseberedskapen

Nå skal hele kriseberedskapen til politiet i Hedmark gjennomgås. Det skal skje før sommerferien.

Det som er sikkert, er at politiet får nytt sambandsutstyr – utstyr som terroren 22. juli avdekket at flere politidistrikt manglet.

– Nå er Hedmark i neste pulje, så vi er i ferd med å innføre det nye systemet. Vi vil forhåpentligvis ha det i funksjon en gang i 2013. Da vil det være en klar kvalitetsforbedring, sier Tormod Bakke.

Les også: