Hopp til innhold

Varslersak mot kommunetopper blir ikke behandlet – historisk sak, sier advokat

En ansatt i Eidskog kommune kom for over fem måneder siden med påstander om lovbrudd og trakassering. Varselet gjelder flere kommunetopper. Fortsatt finnes det ingen plan for hvordan dette varslet skal håndteres.

Eidskog kommune

VARSLET OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD: Det var i august i fjor at en ansatt i Eidskog kommune varslet om kritikkverdige forhold, lovbrudd og trakassering.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Det er en omfattende og alvorlig sak. Varsler befinner seg i en tøff situasjon. Det er viktig at denne saken får en rask og nøytral behandling. Dette tar altfor lang tid, sier varslerens advokat, Birthe Eriksen.

Birthe Eriksen

VARSLERADVOKAT: Birthe Eriksen er varslerens advokat. Hun er blant landets mest erfarne varsleradvokater. Hun sitter også i regjeringens lovutvalg som skal gjennomgå arbeidsmiljølovens regulering av varslervernet.

Varslet retter seg mot både politisk- og administrativ ledelse i kommunen. Varselet dreier seg om påstander om kritikkverdige forhold, lovbrudd og trakassering etter at den ansatte har påpekt forholdene.

Med hensyn til varsleren, ønsker ikke Eriksen å si noe om hva slags enhet i kommunen varslet gjelder. Men hun sier at det handler om et område som har stor betydning for innbyggerne i kommunen. Det var avisa Glåmdalen som først omtalte denne saken.

– Vi ønsker ikke å gå ut med detaljer om varselet. Det viktigste nå er å få på plass en plan som sikrer rask og riktig behandling, sier Eriksen.

Kommunen hadde ikke gode nok rutiner for håndtering av varslersaker, og håndteringen av saken er blitt til underveis. Foreløpig er det ikke kommet til en løsning som varslers advokat synes er god nok.

Det er bare kontrollutvalget i kommunen som har fått fullt innsyn i varslet.

– En historisk sak

Kontrollutvalget ser på varselet som alvorlig. De mener at det oppfyller kriteriene for å kunne kalle det et varsel.

Etter å ha informert kommunens administrative og politiske ledelse om saken, forsøkte kontrollutvalget i fjor høst å legge fram saken for kommunestyret. Ifølge utvalget ønsket de å få på plass en plan for den videre behandlingen av saken, men fikk avslag fra fungerende ordfører på sin forespørsel.

– Dette er historisk. Hvorvidt jeg kjenner til, er dette første gang en politisk ledelse hindrer kontrollutvalget i å gjøre jobben sin. Det mener vi er direkte ulovlig, slik vi forstår loven, sier Eriksen.

Det var fungerende ordfører Berit Haveråen fra Arbeiderpartiet som sa nei. Hun er meget ordknapp til NRK. Likevel har hun skrevet leserinnlegg om saken. Hun sier at hun forsto det som at kontrollutvalget ville vise fram varslet i sin helhet. Med hensyn til sensitiv informasjon og taushetsplikt, sa hun nei. Dessuten ønsket hun å få innsyn i varslet selv – før kommunestyret fikk det.

– Jeg ønsket dessuten juridisk bistand for å sikre korrekt behandling av saken. Kontrollutvalget sendte dermed saken til Fylkesmannen, og jeg ønsket å avvente svar derfra, sier Haveråen.

Senterpartiets Knut Gustav Woie støtter avgjørelsen til den daværende fungerende ordføreren.

– Ja, jeg forsto det på samme måte. Sittende ordfører må vurdere alle saker som skal inn til kommunestyrets behandling. Det ble ikke gjort her. Kommunestyret er ikke rette organ til å vurdere en slik sak. Vi må ta hensyn til varsleren, sier Woie.

Ordfører Knut Gustac Woie i Eidskog kommune.

SETTEORDFØRER: Knut Gustav Woie ble valgt til setteordfører og forventet å få varslet på bordet.

Foto: Vera Wold / NRK

Leder i kontrollutvalget, Sidsel Mobrenna, sier at målet med å legge varslet fram for kommunestyret, var å få bevilget penger til en uhildet behandling av saken eksternt.

– Vi har aldri ment at verken vi i kontrollutvalget eller kommunestyret skal behandle selve varslet. Varslet er dessuten taushetsbelagt, og vi har aldri tenkt å legge fram selve varslet for kommunestyret, sier Mobrenna.

Trakk varslet

Blant forslagene som kom opp etter juridisk bistand, var å få på plass en setteordfører. Årsaken var at fungerende ordfører blir ansett som inhabil i saken.

Woie ble valgt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet som utgjør flertallet i kommunestyret, til setteordfører for å ta imot varslet.

Opposisjonen mente også at Woie kunne være inhabil i saken. Han ble likevel valgt av flertallet, og forventet på et tidspunkt å få overlevert varslet i sin helhet. Det skjedde ikke.

Varslers advokat trakk varslet ved å holde tilbake dokumentasjonen, og kommunen hadde ikke lenger noen varslersak å behandle.

– Vi må være helt sikre på at saken får en nøytral og riktig behandling, sier Eriksen.

Woie mener at kommuneledelsen har fulgt alle råd de har fått fra Kommunenes sentralforbund (KS), Fylkesmannen og mener at de fulgt de juridiske rådene de har fått fra advokatene de har vært i kontakt med.

– Vi i det politiske lederskapet i kommunen har gjort alt det vi kan for å få denne varslersaken opp og fram. For oss har hovedfokuset vært å behandle saken på rett måte for å ivareta varsler, sier Woie.

– Trenering eller ansvarsfraskrivelse

– Denne saken er kommet feil i gang. Det at fungerende ordfører nektet å ta opp saken i kommunestyret, har ført til at saken nå står uten å ha blitt behandlet etter så lang tid. Dette startet på en veldig klønete måte, sier Per Stenslet fra Høyre. Han er talsmann for partiene Høyre, Venstre og Frp.

Stenslet går langt i å si at dette er en bevisst trenering av saken.

– Hvis vi skyver en ubehagelig sak lenge nok foran oss, så stilner støyen. Det er mulig å kalle dette trenering og ansvarsfraskrivelse. Vi kan kalle det mye rart, sier Stenslet.

Arbeidsmiljøutvalget i kommunen har i etterkant vedtatt en ny varslingsplakat. Varsler av denne typen skal i framtida sendes et eksternt varslingskontor, advokatfirmaet Campbell og co., der varslet vil bli håndtert av jurister fra første stund.

Juristene kan også ta imot dette aktuelle varslet, men Eriksen mener advokatfirmaet er inhabile og ikke kan behandle dette varselet.

– Årsaken er at dette er de samme advokatene er omtalt gjennom varselet. Advokatfirmaet har også veiledet kommunen i prosessen om dette varselet. Campell og Co har i mange år vært kommunens faste advokatforbindelse og rapporterer til kommuneledelsen som nå er omvarslet, sier Eriksen.

Stenslet mener kommunestyret må ta affære og sette bort saken til en annen kommune. Helst utenfor Hedmark.

– Hvis vi skal komme videre, må vi gi kontrollutvalget mulighet til å legge fram saken, slik de hadde tenkt. Saken må få en rettferdig behandling. Det er alle tjent med, både den som varsler og de som det er varslet mot, sier Stenslet.

Hvis ikke kommunen sikrer vedtak om behandling av saken, kan det gå mot sivilt søksmål.

– Tror vedtakene er ulovlige

Opposisjonspartiene Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har bedt om lovlighetskontroll av vedtak gjort i valgkomiteen og kommunestyret i forbindelse med at Woie ble valgt til setteordfører. De mener at også han kan være inhabil i saken. De er også i tvil om saken er forsvarlig utredet og om valgkomiteen har mandat til å fatte vedtak som er gjort.

– Vi mener at vedtakene kan være ulovlige. Dette burde vært avklart for lenge siden, men det viktigste er at det blir riktig, sier Stenslet.

Vurderingen om lovligheten er nå sendt til videre behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen i Innlandet, som først fikk saken om lovlighetskontroll, har bedt om å få en settefylkesmann i denne saken.

– Vi har tidligere veiledet kommunen i hvordan slike saker kan håndteres. Da må en settefylkesmann avgjøre lovligheten i det som er blitt gjort, sier Anne Kathrine Fossum, som er direktør hos Fylkesmannen i Innlandet.

Foreløpig har det ikke kommet noe svar på om vedtakene er lovlige.

– Utfordrende at kommunetopper er involvert

Fossum synes det er beklagelig at en varsler må vente så lenge for å få sin sak behandlet.

– For varsleren har det vært en lang prosess før varslet er blitt sendt. Å vente så lenge for å få sin sak behandlet, må være helt forferdelig.

Anne Kathrine Fossum

SKAPER EKSTRA UTFORDRINGER: Direktør hos Fylkesmannen i Innlandet sier at det er ekstra utfordrende for Eidskog kommune at varslet retter seg mot kommuneledelsen.

Foto: Knut-Øyvind Hagen

Fossum tror at grunnen til at dette har tatt så lang tid, er at kommunen ikke hadde gode nok rutiner på plass for håndtering av varsler.

– At varslet omhandler sentrale personer i kommuneledelsen har nok også vært en utfordring i håndteringen av denne saken, sier Fossum.

Hun mener at det har vært mange misforståelser og uklarheter i prosessen fra alle parter.

– Det har også vært uklart hva kontrollutvalget har ment om hvordan denne saken skal behandles, men mye kunne nok ha blitt løst hvis alle involverte hadde snakket sammen og forsøkt å forstå hverandre.

Hun forstår at varslersaker er vanskelig når ikke rutinene er på plass, men sier at nå må saken få en behandling.

Alle som har vært involvert i saken, må ta innover seg at vi ikke tåler veldig mye mer tid nå, før denne varslersaken blir håndtert, sier Fossum.

Flere saker fra Innlandet