Hopp til innhold

Ble spurt om relasjon til varsler, vraket fra jobb

HAMAR (NRK): På jobbintervjuet fikk Hege Halvorsen (51) spørsmål om vennskapet med Jane Vestbakken (52). Stillingen gikk til en annen.

Jane Vestbakken og Hege Halvorsen.

SKUFFET: Begge kvinnene mener de er blitt utsatt for usanne, krenkende og konspiratoriske anklager fra Innlandet politidistrikt. Ledelsen ved politiet mener på sin side at konflikten er preget av subjektive oppfatninger.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi fikk sjokk, og reagerte med vantro. Det har vært svært ubehagelig, sier Jane Vestbakken og Hege Halvorsen.

De to kvinnene ble kjent da de jobbet i politiet på Hamar på midten av 2000-tallet. I 2013 varslet Vestbakken og tre andre om dårlig arbeidsmiljø og misnøye med ledelsen i sin avdeling.

Da Hege, etter noen år utenfor politiet søkte seg tilbake, kom varslingssaken opp.

På jobbintervjuet fikk hun spørsmål om sitt forhold til Vestbakken. Hun ble deretter vraket fra jobben.

Etter både denne og en rekke andre konflikter er Innlandet politidistrikt nå innklaget til både Datatilsynet, Politidirektoratet og Sivilombudsmannen.

Saken er også fyldig omtalt i politiets eget fagblad, Politiforum.

Konflikten

I 2013 var Jane Vestbakken etterforsker ved avdeling for økonomisk kriminalitet ved Innlandet Politidistrikt.

Omtrent samtidig hadde avdelingen fått ny sjef.

Vestbakken og flere andre reagerte blant annet på at samarbeidsklimaet og arbeidsmiljøet var dårlig.

Fire av dem bestemte seg for å si fra.

Jane Vestbakken.

VARSLER: Jane Vestbakken varslet sammen med tre andre kolleger om dårlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Fire år senere fikk det konsekvenser for hennes venninne Hege Halvorsen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

De sa fra til lederen i hver sin medarbeidersamtale.

Ikke lenge etter fikk teamet en ny personalleder, og varslerne følte at de fikk støtte når det gjaldt innholdet i varselet.

Det ble utarbeida interne kjøreregler og samarbeidsplaner. I 2017 ble to stillinger lyst ut.

«Er du venninne med Jane?»

En av søkerne var Hege Halvorsen.

Halvorsen hadde lang etterforskningserfaring fra politiet, og som utreder i et forsikringsselskap.

– På jobbintervjuet fikk jeg noen merkelig spørsmål. De lurte på om min relasjon til Jane Vestbakken. De lurte videre på om jeg visste at det hadde vært en del konflikter i økoteamet. Til slutt spurte de meg direkte om hva Jane hadde fortalt meg om en konflikt jeg aldri hadde vært en del av, forteller Halvorsen.

Hege Halvorsen.

SØKTE JOBB: Hege Halvorsen ønsket seg tilbake til politiet etter flere år i en annen jobb. Hun fikk ikke jobben, selv om hun hadde best kompetanse.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun sier at det også kom spørsmål om hun var «en person som bærer nag».

– Jeg ble helt satt ut av disse spørsmålene. Jeg syns jo at det var ubehagelig å svare på når tre av intervjuerne var part i konflikten.

Hun tok kontakt med Jane Vestbakken. Hun ble sjokkert over at hennes navn ble trukket inn i et jobbintervju for en annen person.

«Manglende personlige egenskaper»

Det endte med at Halvorsen ikke fikk jobben.

I løpet av tre uker ble hennes status endret fra «kvalifisert» til ikke å bli innstilt i det hele tatt.

Manglende personlige egenskaper ble oppført som grunn.

Sivilombudsmannen fastslo senere at hun var den best kvalifiserte, med tanke på utdanning og erfaring, av dem som søkte.

Halvorsen bestemte seg for å be om innsyn i saken.

Etter en lang prosess fikk hun først utlevert en sterkt sladdet versjon.

Hva var det ledelsen ved Innlandet Politidistrikt ikke vil at hun skulle se?

Innstilling

SLADDET: Dette dokumentet fikk Hege Halvorsen da hun ba om dokumentasjon på hvorfor hun ikke fikk jobben. Men sladden var gjennomsiktig, og da hun tok opp PDF'en på PC-en sin, så hun hva som sto der. Det som sto bak sladden, var: «Halvorsen er venninne med økoetterforsker på Hamar, Jane Vestbakken.»

Foto: Ragnhild Moen Holø / Ragnhild Moen Holø

Jakten på opplysningene

Etter hvert lyktes Halvorsen i å avdekke deler av den sladdede teksten.

Bak den svarte overstrekningen, sto det: «Halvorsen er venninne med økoetterforsker på Hamar, Jane Vestbakken.»

Videre sto det at «konfliktnivået på økoteamet kan øke dersom Halvorsen blir ansatt, idet hun antas å ville støtte Vestbakkens syn på hvordan teamet skal drives».

Halvorsen mener dette bekreftet mistanken hun hadde om hvorfor hun hadde blitt vraket fra jobben i øko-teamet. Samtidig fikk hun også bekreftet det hun opplever som konspiratoriske og usanne anklager. Dette dannet da senere grunnlag for klage til Sivilombudsmannen.

Til dags dato har Halvorsen ikke fått innsyn i hele den sladdede teksten. Politiet begrunner det med hensynet til de andre involverte.

Jane Vestbakken og Hege Halvorsen.

HAR IKKE FÅTT VITE: Vestbakken og Halvorsen har fortsatt ikke fått fullt innsyn i konfliktene ved arbeidsplassen deres. Vestbakken er i dag i jobb som etterforskningsleder ved politidistriktet. Halvorsen jobber fortsatt i et forsikringsselskap.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ble omplassert

I januar 2018 ble Vestbakken sykmeldt, og fikk status som varsler. En måned senere fikk hun beskjed om at det ville være uheldig hvis hun kom tilbake til økoteamet.

Noen uker senere fikk hun tilbud om å bli ordinær etterforsker på en annen avdeling.

Hun svarte nei til tilbudet.

– Det var en klar degradering. Jeg hadde spesialkompetanse innen økonomisk kriminalitet, i tillegg til barneavhør, og kom fra et spesialavsnitt, forklarer Vestbakken.

Deretter fikk hun vite at det var uaktuelt for henne å returnere til økoteamet etter sykmeldingen.

Samtidig fortsatte jakten på de skjulte opplysningene. Hege framsatte et nytt krav om innsyn i sin sak.

Sivilombudsmannen med to kritiske brev

Kravet fikk støtte fra Sivilombudsmannen.

«Det vil ikke være noe i veien for å gi Halvorsen innsyn i disse opplysningene», skrev Sivilombudsmannen i et brev 14. juni 2018.

Samtidig hadde ikke de mulighet til å pålegge politidistriktet en utlevering av opplysningene.

Politidistriktet ville fortsatt ikke gi innsyn. Begrunnelsen var av hensyn til andre ansatte som «blir utfordret til å gi sin subjektive vurdering av en søker

I desember 2019 sendte Sivilombudsmannen et nytt brev:

«Det er vanskelig å finne spor av at politidistriktet har tatt ombudsmannens kritikk i uttalelsen 14. juni 2018 på alvor,» står det i brevet.

Videre skrev ombudsmannen at de ville undersøke saken ytterligere. Der ligger saken fortsatt til behandling.

Advokat: – Gjengjeldelse mot varsler

Vestbakkens advokat, Birthe Eriksen, mener det dreier seg om gjengjeldelse av en varsler.

– Hun ble omplassert til en stilling hun ikke ønsket, etter å ha varslet om arbeidsmiljø og ledelse ved økoteamet, sier Eriksen.

Birthe Eriksen

ADVOKAT: Birthe Eriksen er Jane Vestbakkens advokat. Hun er spesialist på varslersaker i politiet.

Birthe Eriksen sier at saken også ligger hos Datatilsynet.

– Vi håper at et vedtak herfra kan føre til at politidistriktet blir tvunget til å gi fullt innsyn.

Politiet: – Har fått ny stilling med høyere lønn

Ledelsen ved politihuset avviser at dette er gjengjeldelse. De viser til at Vestbakken har fått en stilling med høyere lønn, utvidede fullmakter og ansvar.

De understreker også at «noen ganger er valg av tiltak sammenfallende med arbeidstakers ønsker og behov, andre ganger ikke.»

Det er HR-sjef i Innlandet Politidistrikt, André Holen, som svarer for politiledelsen i saken.

Han sier at hele konflikten er komplisert, og at den er preget av ulike subjektive oppfatninger.

Holen sier at det ikke er uvanlig å dele arbeidsmiljø-relaterte forhold.

– Det vi derimot ikke har som praksis, er å dele personopplysninger, sier han.

Men det er jo blitt avdekket at Halvorsen fikk spørsmål om venninneforhold og konflikter i et intervju. Hva er din kommentar til det?

– Det er mange subjektive meninger i denne saken. Jeg ønsker ikke å gå noe mer inn i det.

– Hva sier dere til sivilombudsmannens svar om at dere bør gi innsyn?

– I alle slike forespørsler så er det viktig for oss å balansere krav om innsyn opp mot å ivareta fortroligheten til de involverte i saken. Det er ikke for å dekke over egne feil og mangler, sier Holen.

– Kan noe ha gått galt når tre institusjoner nå ser på denne saken?

– Ja, og vi erkjenner at vi kunne gjort mye annerledes her. Vi tar denne konflikten i et læringsperspektiv.

Flere saker fra Innlandet