Vannverksstrid trappes opp

Flere av de politiske partiene i Søndre Land mener at administrasjonen har gått for langt i sine krav overfor private vannverkseiere. 1. juni må de koble seg til det offentlige nettet.

Hartvik Moasveen og Vigdis Wattum er noen av beboerne som ikke vil over til offentlig vannverk.

Hartvik Moasveen og Vigdis Wattum er noen av beboerne som ikke vil over til offentlig vannverk.

Foto: Dag Kessel / NRK

De private vannverkene mener at de har både bedre og billigere vann enn det offentlige, og har tidligere nektet å koble seg til .

Nå har 11 husstander fått et nytt krav, og beboerne mener dette er i strid med et løfte fra kommunen om at saken skulle stilles i bero inntil videre. Bygdelista støtter innbyggerne, og det samme gjør varaordfører Rune Selj fra Høyre. Han mener at administrasjonen må ha misforstått.


– Det skal ha blitt sagt på et møte at dette ville bli stilt i bero inntil endelig avklaring har kommet fra fylkesmannen. Og så vidt jeg har forstått så har ikke abonnentene fått den tilbakemeldingen. Hvis det er gått ut et fornyet krav så må det være en feil, sier Selj.

Han lover at han skal sjekke opp saken nærmere.

– Hjelper ikke med flere runder

Rådmannen i kommunen, Nils Hesthagen mener det ikke hjelper at fylkesmannen nå behandler saken for andre gang, så lenge kommunen fikk medhold første gang.

– Vi i kommunen har fått kritikk for dårlig informasjon, men samtidig har ikke den vært sterkere enn at fylkesmannen har stadfestet det vedtaket som kommunen har gjort, sier Hesthagen.

Han mener også at et åpent møte uansett ikke har noen besluttende myndighet.

– Formelt så er det slik at det møtet ikke har noen posisjon til å gjøre noe vedtak, sier rådmannen.

Veien videre er dermed ganske uklar, og varaordføreren tror ikke på en snarlig løsning. Han sier alle parter fortsatt står på sine opprinnelige standpunkter.