Vannstanden øker

Vannstanden i Mjøsa vil stige mellom fem og ti centimeter de neste dagene. Øverst Otta-vassdraget og Vågåvatn er det oransje flomvarsel nå, mens Gudbrandsdalslågen ikke vil stige til gult. Mjøsa er på oransje flomvarselnivå.