Vannprisene kan øke med 140 prosent

Norske kommuner må investere 280 milliarder kroner frem til 2040, ifølge en ny rapport. Prisen er det innbyggere som må betale.

Illustrasjonsbilde

PRISØKNING: Vannavgiftene kan øke i hele landet ifølge Norsk Vann.

Foto: Mats Sparby / NRK

Norske vann- og avløpsanlegg har et sterkt fornyingsbehov, ifølge interesse- og kompetanseorganisasjon Norsk Vann. En ny rapport viser at det må investeres 280 milliarder kroner for å oppgradere norske vann- og avløpsanlegg frem til 2040.

– Vi har verdens beste drikkevann i springen, men vi har latt det bli en sovepute. Hvert år øker vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsnettet. I dag går over 30 prosent av vannet som blir renset i vannverkene, tapt på grunn av lekkasjer, forteller direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen.

Kostnadene er det kommunenes innbyggere som må dekke.

– Det er innbyggerne som betaler for tjenesten

– Ifølge våre beregninger vil det innebære en årlig gebyrvekst på fire prosent mer enn prisveksten. Det er på nasjonalt nivå. Det vil være store forskjeller fra kommune til kommune, sier Hofshagen.

Toril Hofshagen

FORNYELSE: Hofshagen forteller at det globale markedet skriker etter vannkompetanse og ny teknologi.

Foto: Mats Sparby / NRK

I 2016 var det årlige vann- og avløpsgebyret i snitt 6911 kroner (eks. mva) for en gjennomsnittshusholdning i Norge.

En prisvekst på fire prosent frem til 2040 vil innebære at årsgebyret kan øke til 16.855 kr (eks. mva) i 2040. Det er en økning på drøyt 140 prosent fra dagens pris. Men forskjellene vil være store fra kommune til kommune.

– Det er innbyggerne som betaler for tjenesten kommunen gir. Det er en trend at distriktskommunene allerede har høyere gebyr enn bykommuner. Gebyrveksten vil bli smertelig i de områdene som allerede har høye gebyrer, forteller Hofshagen.

Må bygge nytt vannanlegg

– For Hamar-området må vi bygge et nytt vannbehandlingsanlegg for å ha riktig forsyningssikkerhet, forteller Morten Finborud, administrerende i det interkommunale vann- og avløpsselskapet HIAS.

Morten Finborud

NYTT ANLEGG: Finborud forteller at vannkvaliteten aldri har vært så god som nå.

Foto: Mats Sparby / NRK

Anlegget på Hamar vil koste 300 millioner kroner og skal blant annet sørge for at vann som blir renset i vannverket ikke går tapt på grunn av lekkasjer.

– Jeg tror det er ganske representativt at vi har lekkasjer på 30 til 40 prosent. Vi trenger å gjøre noe med det, sier Finborud.

Han understreker at vannkvaliteten de leverer er svært god, og at de må sikre at den fortsetter å være det også i fremtiden.

Viktig å samarbeide

En befolkningsundersøkelse analyseinstituttet Sentio har utført på oppdrag for Norsk Vann, viser at nesten 70 prosent av de spurte er villige til å betale mer for å beholde godt drikkevann og et trygt avløpsnett. Det overrasker Hofshagen.

– Det henger nok sammen med at en husholdning i dag bare betaler 25 kroner døgnet for vann- og avløpstjenestene, sier hun.

Hun håper politikerne tar til seg tallene organisasjonen har lagt frem slik at fornyingsarbeidet kan starte raskt.

– Det viktige nå for vannbransjen og kommunene blir å samarbeide om teknologiutvikling og innovative løsninger for å begrense gebyrveksten mest mulig, sier Hofshagen.