Hopp til innhold
Blågrønnalger ved stupetårnet på Hamar
Foto: Geir Bernhard Randby / NRK

Vannkvalitet i Mjøsa

Oppsummert

Den økologiske tilstanden i Mjøsa er blitt dårligere de siste årene, ifølge Norsk institutt for vannforskning. Forverringen kan skyldes en kombinasjon av fosfortilførsler med elvene ved kraftig sommernedbør og stadig varmere vann.

 • Vil undersøke gammel ammunisjon

  Miljødirektoratet vurderer å pålegge Forsvaret å undersøke Mjøsa etter gammelt sprengstoff.

  Mellom 1940 og 1970 dumpet Forsvaret og ammunisjonsfabrikken Raufoss mye ammunisjon i Mjøsa.

  Tidligere har Miljødirektoratet sagt at den gamle ammunisjonen bør ligge i ro, fordi de mente det ikke var farlig.

  Nå sier de til Forsvaret at det kan blir aktuelt med flere undersøkelser, fordi de er usikre på hvor mye det er og hvor det er.

  – Når det er gjort vil vi vurdere hvordan området skal overvåkes videre, og om vi eventuelt må sette i gang flere tiltak, sier Ling Yuan Hem i Miljødirektoratet.

  Tidligere undersøkelser viser at ammunisjonen utgjør lav helserisiko slik den ligger nå.

  I målingene fra 2020 fant de spor av DNT, en type miljøgift, på bunnen av Mjøsa, men det ble ikke funnet i vannet rett over.

  – Det vil si at det er liten fare for at det lekker fra ammunisjonen, sier Hem.

  Mjøsa og Mjøsbrua
  Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud
 • Vil ha ny Mjøsaksjon

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre vi ha en ny Mjøsaksjon for å berge innsjøen fra forurensing. Blant annet har økt nedbør bidratt til økt algevekst, som igjen har ført til badeforbud flere steder de siste åra.

  Sveinung Rotevatn foran Mjøsa
  Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Flere saker fra Innlandet