Valgvinner skviset grunnet årelang konflikt

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk over 80 prosent av stemmene i rødgrønne Åmot i Hedmark. Men AP og SV ga makta til valgtaper Høyre, som fikk under 10 prosent.

Ole Gustav Narud

Senterpartiets Ole Gustav Narud vant stemmene, men ikke ordførerkjedet.

Foto: Mats Sparby / NRK

Det må kalles en politisk bombe. Høyre har alltid vært et småparti i den tradisjonelle industri- og skogkommunen Åmot. Her har enten AP eller SP alltid hatt ordføreren.

Hele ni av ti innbyggere i Åmot stemte for den rødgrønne siden under årets kommunevalg. Likevel var det Høyre som stakk av gårde med den gjeveste posisjonen i kommunen.

Det til tross for at Høyre fikk kun 9,4 prosent av stemmene, og var fjerde største parti bak SP, AP og SV. Høyre fikk bare to av 19 mandater i kommunestyret.

– Det kom helt ut av det blå, egentlig, sier nyvalgt ordfører i Åmot, Ole Erik Hørstad.

En årelang konflikt mellom Ap og Sp, resulterte i det noe kontroversielle samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, SV og Høyre, hvor Høyre som minste parti, fikk ordføreren.

Vondt å bli skviset

Ole Gustav Narud fra Senterpartiet har vært ordfører i Åmot i fire år. Etter at partiet fikk over 40 prosent av stemmene, og ble Åmots største parti, var det et enstemmig medlemsmøte i Åmot Sp som stod bak Narud som eneste ordførerkandidat.

Sp fikk fire ganger så mange stemmer som Høyre, og ble Åmots største parti. Likevel ble Narud skviset ut av ordførerstolen.

– Politikken blir av og til veldig personlig. Det går prestisje i å fjerne enkeltpersoner. Det er jo litt ubehagelig for den som blir utsatt for det, sier Ole Gustav Narud.

Ordføreren innrømmer at det har vært mange fastlåste konflikter de siste fire årene.

– Det har vært mye strid med Arbeiderpartiet, og til en viss grad SV i den siste perioden. Så det må jo bety at de synes det er lettere å leve med en høyreordfører, sier Narud.

Gammel klassekonflikt

Åmot var en kommune med store klassemotsetninger. Den gamle kartongfabrikken på Rena var en gang hjørnesteinsbedriften i kommunen. 500 mennesker var en gang i tiden ansatt der, og sammen med alle skogsarbeiderne utgjorde de arbeiderklassen. Rundt på de store gårdene satt rike bønder med store eiendommer og tilhørte Senterpartiet.

Jon Helge Lesjø om vandringsvelgere

Valgforsker Jon Helge Lesjø mener en årelang konflikt, gjør at Ap og Sp sliter å samarbeide i politikken i Åmot.

Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

– Det var skogeiere og store bønder mot skogsarbeidere og landarbeidere. Det var det som på mange måter dannet kjernen i klassekonflikten på landsbygda. Som igjen dannet partistrukturen og noe av Arbeiderpartiets sterke dominans i Innlandet, sier valgforsker Jon Helge Lesjø.

I tillegg har Åmot lange tradisjoner i å forhandle på tvers av etablerte skillelinjer i politikken.

– Det kommer som en overraskelse for de fleste i Åmot at de får en ordfører fra Høyre. Men det er også tydelig at det har vært noen konflikter mellom Sp og ordføreren på den ene siden, og en del av de andre partiene på den andre siden. Så når de hadde muligheten til et skifte, så benyttet de seg av muligheten, sier Lesjø.

Benekter at det er personlig

Arbeiderpartiet i Åmot ble nest største parti med 31,3 prosent av stemmene. Et valgteknisk samarbeid med SV og Høyre gjør at de vipper den tidligere Sp ordføreren av banen.

– Det er ikke viktig å bli kvitt Narud. Men det er viktig at vi klarer å ha et alternativ, og at vi klarer å samles om en felles ordfører i Åmot, sier Espen Andre Kristiansen fra Arbeiderpartiet.

- Brobygger

Den nye ordføreren fra Høyre ønsker å bli en brobygger i den betente åmotpolitikken.

Ole Erik Hørstad

Ole Erik Hørstad fra Høyre blir Åmot sin nye ordfører, i et valgteknisk samarbeid med Ap og SV.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Man skal ha respekt for at det er såpass mange som har stemt på noen andre enn oss. Jeg tror at dette dukket opp som et kompromiss fordi det har vært harde fronter i politikken i Åmot. Der har kanskje vi i Høyre vist tidligere at vi kan samarbeide i begge retninger, sier Hørstad.