Valdresdrapsmann i tvungen psykisk helsevern

Mannen som drepte buss-sjåfør Audun Bøland på Valdresekspressen i 2003 kan bli forvart i institusjon resten av livet. Trippeldrapsmannen fra mandag kan få en liknende straffereaksjon.

Mannen som drepte buss-sjåfør Audun Bøland på Valdresekspressen i 2003 kan bli forvart i institusjon resten av livet. Trippeldrapsmannen fra mandag kan få en liknende straffereaksjon.

Valdresdrapsmann i tvungen psykisk helsevern

Mange reagerte da dobbeltdrapsmannen fra 2003 i Valdres ikke ble dømt til forvaring eller lang fengselsstraff. Men etiopieren, som i dag er 37 år gammel, er uansett ikke på frifot, fordi han fortsatt er psykotisk.

Den dagen han eventuelt blir erklært frisk vil han bli sendt ut av landet, fordi han ikke har fått oppholdstillatelse. I mellomtiden er han institusjonalisert, riktig nok med muligheter til å være ute i samfunnet fordi han får permisjon fra institusjonen han er på.

– Kontinuerlig siden 2003

Etiopieren ble dømt til tvungen psykisk helsevern, en særreaksjonsform for forbrytere som ikke er strafferettslig tilregnelige. Mannen ble av de psykiatrisk sakkyndige diagnostisert som psykotisk, og retten dømte ham til tvungen psykisk helsevern.

De som kommer inn under denne ordningen blir vurdert for løslatelse hvert tredje år, men seinest i mai fikk etiopieren tre nye år i tvungen psykisk helsevern, forteller hans advokat, Sigrid Broch.

– Han er fortsatt under tvungen psykisk helsevern, og har vært det kontinuerlig siden 2003. Han har ikke vært utenfor behandling siden han fikk dommen i 2003, forteller Broch.

Sendes til Etiopia om han blir frisk

Etiopieren drepte sjåfør Audun Bøland da han kapret en nær fullsatt buss fra Valdresekspressen i 2003. Like før bussturen drepte han en firebarnsfar fra Kongo på asylmottaket i Valdres.

Valdresekspressen ble også kapret for ti år siden

Valdresekspressen ble også kapret for ti år siden

Dobbeltdrapsmannen har etter ugjerningen kjempet for å få oppholdstillatelse i Norge. Men han fikk avslag først av myndighetene og deretter av rettsvesenet.

Saken hans er prøvd både i tingretten og lagmannsretten, men ingen av rettsinstansene fant at utlendingsmyndighetene nektet mannen opphold på feil grunnlag. Etiopieren anket til Høyesterett, som avslo anken. Dermed kan han utvises fra landet når han eventuelt blir friskmeldt av de sakkyndige psykiaterne.

– I utgangspunktet har utlendingsmyndighetene lagt til grunn at han skal sendes tilbake igjen til Etiopia når han blir frisk, sier hans advokat Sigrid Broch.

Tvungen psykiatri eller forvaring?

Mannen som i går drepte tre personer på Valdresekspressen kan få en liknende dom, dersom han blir dømt som utilregnelig. Alternativet er fengsel eller forvaring. Også forvaring er en reaksjonsform som stadig kan forlenges, dersom retten frykter gjentakelsesfare.

Drapsmannen fra 2003 er altså fortsatt psykotisk. Det er usikkert om han noensinne blir frisk.

– Han risikerer å sitte i psykiatrisk institusjon resten av livet, hvis ikke de psykiatrisk sakkyndige opphever det tvungne psykiske helsevernet. Og det er jo basert på en vurdering av faren for samfunnet, sier Broch.

Er på frifot under permisjoner

Men etiopieren har flere ganger hatt permisjon fra institusjonen han er på, som etter det NRK erfarer er et sted på Østlandet.

Passasjerer og pårørende fra 2003-drapet risikerer dermed å møte drapsmannen når han er ute å permisjon. Som eksempel på det skriver VG i dag at mannen flere ganger alene har tatt bussen til Oslo.

– Han har jo i tett samarbeid med behandlerne inngått avtale med å bevege seg utenfor institusjonen. Han kan gjøre nødvendige ærend, slik jeg holdt på å si at han må gjøre, etter å han bodd på institusjon i mange år. Der forbereder personalet ham også, slik at han vet hva han skal gjøre dersom det oppstår situasjoner som kan skape stress for ham, sier hans advokat, Sigrid Broch til NRK.