Hopp til innhold

Valdres-saken: Ber om at moren blir frifunnet

HAMAR (NRK): – Er det sannsynlig at hun tar med seg et barn på fjellet og tenker at, nå mishandler jeg barnet mitt? Forsvarer Ann Turid Bugge ba lagmannsretten tenke nøye på det.

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Forsvarerens prosedyre

Den tiltalte moren sammen med sine forsvarere på siste dag av ankesaken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Den tiltalte morens forsvarere, advokat Ann Turid Bugge og Aasmund Olav Sandland, holdt sitt avslutningsforedrag i Valdres-saken i dag. De mener moren aldri skulle vært tiltalt.

– Det er ingen straffebærende elementer her. Skal man straffe bør det være en kort, betinget straff, sa advokat Sandland.

13 år gamle Angelica døde av avmagring på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015 og moren er tiltalt for grov omsorgssvikt og mishandling, og for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand, fordi hun ikke sørget for at datteren fikk nødvendig helsehjelp.

Aktor la i går ned påstand om fengsel i tre år.

Var for glad i barnet sitt

Forsvarer Ann Turid Bugge sier at moren gjorde alt for å hjelpe datteren sin, og at hun hvert sekund siden datteren fikk anoreksi, tenkte på barnets beste.

– Det var moren som tok kontakt med skolen og helseapparatet og gang på gang prøvde å få hjelp. Familie, venner og andre har beskrevet henne som en god mor.

– Hun var altfor glad i barnet sitt, men det er ikke straffbart, sier Bugge.

Kritiserer etterforskningen

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Forsvarerens prosedyre

Forsvarer Ann Turid Bugge og Aasmund Olav Sandland, mener moren aldri skulle vært tiltalt og at hun må frifinnes.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ann Turid Bugge mener etterforskningen av saken har vært mangelfull og lite objektiv. Hun lurer på hvorfor folk på Beitostølen ikke ble avhørt; juletreselgeren, folk i butikken der moren og datteren handlet. Folk som kunne sagt noe om tilstanden til jenta.

– Bevisførselen er lagt opp rundt en litt «ko-ko» mor. Men hvor er objektiviteten, hvor er motforestillingene? Det bare bombes på med ting som går i tiltaltes disfavør, sier Ann Turid Bugge.

Hun mener vitneavhørene av folk fra helsevesenet og barnevernet bærer preg av at de ville rettferdiggjøre seg selv

– De la alt ansvar over på moren. Alle sier de gjorde så godt de kunne, og at det var mor som ikke ville samarbeide, sier Bugge.

Galskap å beskylde henne for mishandling

Hun mener det er uholdbart å tiltale moren for mishandling.

– Er det sannsynlig at hun tar med seg et barn på fjellet og tenker at, nå mishandler jeg barnet mitt?

Man vet aldri hva som kan skje med et barn med anoreksi. Det har fagfolk uttalt seg om i retten. Moren kunne ikke vite at datteren skulle dø mens de var på hytta, sier Bugge.

Hun sier de ikke flyttet på hytta for å komme seg vekk, men fordi det var vannlekkasje i leiligheten i Bærum. De skulle flytte et annet sted etter nyttår.

Finnes ingen tilsvarende sak

Straffesaken mot den 47 år gamle moren er unik.

– Det er første gang i Norge, og kanskje også i Europa og verden, at det er reist tiltale mot en forelder hvis barn har dødd av anoreksi, sa Bugge i sin prosedyre.

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Forsvarerens prosedyre

Valdres-saken er unik. Forsvarerne ber retten spørre seg om straffeparagrafene moren er tiltalt for kan brukes i en slik sak.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun spurte om man ville reist tiltale mot noen som tok med en narkoman til ei hytte og vedkommende døde, eller en kreftpasient.

Forsvarerne mener straffeparagrafene moren er tiltalt etter ikke kan brukes i denne saken, og ber retten stille seg følgende spørsmål.

– Hvis Angelica ikke hadde dødd på Beitostølen, ville de forholdene som står i tiltalen vært straffbare?
– Hvis hun hadde blitt innlagt og dødd etter innleggelse, ville forholdene i tiltalen vært straffbare?

Flere saker fra Innlandet