Hopp til innhold

Valdres-saken: Ber om 3 års fengsel for moren

HAMAR (NRK): – Moren gikk aktivt inn for å få datteren (13) vekk fra leger og behandling, sa aktor i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett i dag. Han mener moren har skyld i at datteren døde.

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Prosedyrer

Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe og medaktor Mari Lauritzen ankommer retten i Hamar for å holde avslutningsprosedyre i Valdres-saken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Angelica (13) led av spiseforstyrrelsen anoreksi og døde av avmagring på familiehytta på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Da hadde hun og moren bodd der alene i tre måneder.

Den 47 år gamle moren er tiltalt for grov omsorgssvikt og mishandling.

Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe ber om tre års års fengsel for moren, ett år mindre enn han ba om i tingretten. I tingretten ble moren dømt til fengsel i tre år.

– I forhold til barns rettssikkerhet er det viktig at foreldrene tar det ansvaret de har og sørger for at barn får nødvendig helsehjelp, sier aktor Dymbe.

Konflikt med behandlerne

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Prosedyrer, aktor Dymbe

Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, mener moren er skyldig i grov omsorgssvikt og mishandling av datteren.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I sin prosedyre gikk aktor gjennom hvilke helseinstanser moren og datteren var innom og hvordan moren forholdt seg til hjelpeapparatet.

– Moren ga klare føringer til legene om hva de fikk lov til å snakke med datteren om. Hun var til stede ved så godt som alle samtaler og hun snakket på vegne av datteren, noe behandlerne syntes var vanskelig, sier aktor Dymbe.

Ved flere anledninger varslet legene barnevernet fordi moren motsatte seg at datteren skulle få behandling.

– Hun gikk aktivt inn for å få Angelica vekk fra leger og behandling, sa aktor i sin prosedyre.

Tok over behandlingen selv

Aktor viste til brev som ble funnet på PC-en til moren, som uttrykte sterk aversjon mot Barne- og ungdomspsykiatrien og Drammen sykehus.

«Jeg har gjort alt for at du skal blir bra, har jeg ikke? Til og med tatt over behandlingen selv. Jeg orker ikke de gale behandlerne, de var jo helt sprø og helt på jordet,» skriver moren i et brev til datteren.

Valdres-saken i lagmannsretten

Den tiltalte moren er til stede i lagmannsretten, men følger prosedyren fra et annet rom. Her sammen med forsvarer, advokat Ann Turid Bugge.

Foto: Alexander Nordby

Aktor mener en rekke brev og tekstmeldinger, i tillegg til morens handlinger, viser hennes store motstand mot at datteren skulle få sykehusbehandling, samtidig som hun visste at datteren var alvorlig syk.

– Du blir «tatt» hvis du viser deg på et legekontor, skrev moren i en SMS til datteren mens de bodde på hytta på Beitostølen.

Skyldig i mishandling og omsorgssvikt

På Beitostølen mener aktor at alt tyder på at moren og datteren bodde på hver sin hytte og i hovedsak kommuniserte via tekstmeldinger.

13-åring funnet død i Valdres

Moren tok med datteren og flyttet til hytta på Beitostølen tre måneder før hun døde. På denne tiden ble jentas vekt nesten halvert.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Datteren kom på denne måten i en situasjon som ligner på frihetsberøvelse, sier aktor. Hun var for syk til å hjelpe seg selv. Moren måtte vite at hun med sine unnlatelser skadet datteren, sier aktor.

Dommeren ville vite om aktor mener moren skjønte det, eller om hun burde ha skjønt det.

– Jeg mener hun skjønte det. Hun snakket stadig med datteren om skadene hun pådro seg ved ikke å spise, og at hun kunne dø, svarte aktor.

Død før nødsamtalen?

Dymbe mener dermed den 47 år gamle moren er skyldig etter tiltalen, i omsorgssvikt og mishandling som medførte at datteren døde.

Aktor mener det er sannsynlig at datteren var død før moren ringte nødtelefonen på nyttårsaften i 2015 og at det er straffeskjerpende.

At det har vært en vanskelig situasjon for moren, og at hun hadde omsorgen for den syke datteren alene, må også tas hensyn til, sier aktor.

Forsvarernes prosedyrer i morgen

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Prosedyrer

Den tiltalte kvinnens forsvarere, Aasmund Olav Sandland og Ann Turid Bugge.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kvinnens forsvarer, advokat Aasmund Olav Sandland, sier at aktors prosedyre bar preg av dette var en sak om barnevern, ikke en straffesak.

Den 47 år gamle moren nekter straffskyld og hennes forsvarere mener hun aldri skulle vært tiltalt. Forsvareren holder sine avslutningsprosedyrer i morgen.

Krever erstatning til faren

Bistandsadvokat Marianne Stein la ned påstand om at Angelicas far må tilkjennes en erstatning fastsatt etter rettens skjønn. Hun foreslår 150.000 kroner.

Faren fikk aldri vite at datteren var syk og dødsbudskapet kom som et sjokk.

– Faren ønsket å være far, men fikk ikke adgang til det. Han ble skjøvet ut av moren og systematisk hindret kontakt, sier Stein.