Valdres-ordførere møtte Haga

-Vi føler vi fikk gjennomslag på møte med kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Det sier ordfører i Nord-Aurdal, Svein Erik Hilmen.

Åslaug Haga
Foto: Lise Åserud / Scanpix

Seks ordførere fra Valdres møtte Haga for å diskutere den nye forvaltningsreformen.

Valdresordførerne vil at kommunene skal overta fylkeskommunale oppgaver fremfor å overlate det til landsdelsregionene.

Ordførerne i Valdres er imot regjeringens satsing på landsdelsregioner. De mener kommunene er bedre skikket til overta fylkeskommunenes oppgaver enn de nye storregionene. Ordfører i Nord-Aurdal, Svein Erik Hilmen, mener det er viktig at oppgaver blir løst nærmest mulig innbyggerne.

  -Statsråden viste stor interesse for arbeidet som blir langt ned i Valdres for å skape sterke kommuner, sier ordfører i Nord-Aurdal Svein Erik Hilmen.