Hopp til innhold

– Man tvangsflytter ikke mennesker fra hjemmene de har hatt i tjue år

Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer på at Vågå kommune vil legge ned et bofellesskap for utviklingshemmede på grunn av budsjettkutt.

Bjug Ringstad

Bjug Ringstad, nestleder i Norsk forbund for utviklingshemmede.

Foto: Torvild Sveen / NRK

Vågå kommune må spare 17 millioner kroner, og vil i den forbindelse legge ned et bofellesskap der fire psykisk utviklingshemmede har bodd i over 20 år.

Det får Norsk forbund for utviklingshemmede til å reagere.

– Dette kan ikke kommunen gjøre, sier nestleder Bjug Ringstad.

– Å flytte disse menneskene vil ha dramatiske konsekvenser for livskvaliteten og hverdagen deres.

Vågå kommune

Kuttene i Vågå kommune har blitt møtt med motstand.

Foto: Elin Fossum

Han mener det er uakseptabelt at kommunen velger å kutte disse boligene.

– Man går bare ikke inn og tvangsflytter mennesker fra de hjemmene de har hatt i tjue år.

Del av et sparetiltak

Ringstad sier at Norsk forbund for utviklingshemmede kommer til å jobbe aktivt både sentralt og i lokallagene for å motsette seg dette vedtaket.

Kommunen må nemlig spare penger, og dette medfører blant annet kutting av 16 årsverk samt avvikling av Moavegen bufellesskap, der de fire utviklingshemmede personene bor.

Kuttforslagene har gjort mange mennesker i Vågå opprørte.

For få dager siden vedtok Vågå kommune et budsjett der innsparingen på 17 millioner kroner er gjennomført.

– Nedleggelse av Moavegen er en del av strukturendringen innen helse og omsorg kommunen har vedtatt, sier ordfører Iselin Jonassen til NRK.

Iselin Jonassen

Vågå-ordfører Iselin Jonassen forsikrer at de fire utviklingshemmede skal få nye tilbud.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– I samråd med kommunens fagansvarlige skal de fire få nye, forsvarlige botilbud, sier hun.

– Kommunen har en veldig dårlig sak

Bjug Ringstad mener dette er helt feil holdning av kommunen.

– Disse personenes boliger er ikke et tilbud - det er hjemmene deres. Det er dessverre ikke uvanlig at kommuner tenker på hjem som tilbud som kan endres og tilpasses.

Ringstad understreker at de står fullt og helt bak beboerne i bofellesskapet, og påstår at Vågå kommune er på tynn juridisk grunn hvis de ønsker å ta saken videre.

– Husleielovens alminnelige bestemmelser er så sterke at jeg mener i denne sammenhengen at Vågå kommune har en veldig dårlig sak. Her snakker vi om fire personer som har hatt et leieforhold siden januar 1992. Hverken de eller deres pårørende har på noe tidspunkt gitt uttrykk for et ønske om flytting.

Kommunen må si opp leieforholdet for at de fire skal måtte flytte ut. Gjør de det, vil Ringstad og NFU protestere ut i fra husleieloven og ta saken til retten.

– Jeg forstår at Vågå har økonomiske utfordringer. Men det skal ikke de fire i bofelleskapet betale for.

Flere saker fra Innlandet