Vågå blant de beste i Norge

Som eneste kommune i Hedmark og Oppland har Vågå vedtatt å bosette flere flyktninger enn anmodet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Vågå kommune
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ifølge helt ferske tall fra IMDI, sitter nesten 6000 flyktninger med innvilget oppholdstillatelse på asylmottak i Norge, og venter på en kommune å bo i. Tallet stiger og stiger, fordi kommunene ikke bosetter nok flyktninger.

Totalt har IMDI anmodet kommunene her i landet til å bosette 10700 flyktninger i 2014. Totalt har det blitt vedtatt av kommunene at 7400 av disse skal få et sted å bo. Ikke alle kommunene har besluttet hvor mange flyktninger de skal bosette ennå.

Mandag kunne du se Zeriszgi Amare Gebremarian fra Eritrea jakte på sin egen bolig på Otta. Han er en av flere som blir oppfordret til å finne bosted på egenhånd. Tregheten i systemet, og mangelen på bosteder er så stor at flyktningene bes om å finne bosted sjøl. Men til syvende og sist er det kommunene som bestemmer.

Vågå blant de beste i klassen

Den aller beste kommunen i Innlandet er Vågå, som har vedtatt å bosette flere flyktninger enn IMDI har anmodet dem om å gjøre. Dette er det kun Vågå og fire andre kommuner som har vedtatt å gjøre her i landet.

– At så mange mennesker blir sittende på asylmottak, er et sløseri av menneskeressurser. Det er helt vanvittig, sier flyktningkonsulent i Vågå kommune, Gunnar Frydenlund.

Han mener det at så mange sitter på asylmottak er et paradoks mellom stat og kommune.

–Staten bestemmer hvor mange vi skal ta imot, men det er kommunene som bestemmer hvor mange det er plass til, sier han.

Sammen med Vågå er det fire andre kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodet. Disse kommunene er Lærdal (Sogn og Fjordane), Vågan (Nordland), Seljord og Hjartdal (begge Telemark).

At så mange mennesker blir sittende på asylmottak, er et sløseri av menneskeressurser. Det er helt vanvittig.

Gunnar Frydenlund, flyktningkonsulent Vågå kommune

Kommunene har ansvaret

–Ansvaret ligger hos kommunene. Hvis en flyktning har funnet seg et bosted, men kommunen i utgangspunktet ikke har plass til personen, må de gjøre et nytt vedtak på om de kan frigjøre mer plass, sier Farahnaz Bahrami.

Fahranaz Bahrami

Regionsleder i IMDI, Fahranaz Bahrami, mener det er tragisk at ikke flere flyktninger får bosted i Norge.

Foto: NRK

Hun er regionsleder i IMDI Indre Øst. Sammen med kommunene godkjenner de om flyktningene skal få benytte bostedet de eventuelt måtte finne. Det at det nå står 6000 flyktninger i bo-kø her i landet, synes Bahrami er trist.

–Det er tragisk at det skal være en slik situasjon her i Norge. Bare i Hedmark og Oppland ble det anmodet om 900 plasser, men vi har dessverre bare fått 620 plasser. Det er trist.

I realiteten er Oppland blant landets aller beste fylker, og planlegger å bosette 80 prosent av de anmodede flyktningene. På landsbasis er det kun Oslo og Akershus som er bedre. Kommunene i Hedmark, er på sin side ikke så gavmilde, og har vedtatt å bosette kun 64 prosent av anmodede.

Hun forteller videre at det er kommunene her i landet det står på, skal det bli en løsning på problemet.

–De plassene kommunene gir staten, er ikke nok. Disse menneskene fortjener et helt annet liv, enn et liv som står på vent på grunn av manglende kommuneplasser, sier hun.

Alvdal og Vang blant de verste

Av de som har vedtatt hvor mange flyktninger de vil bosette er det Alvdal og Vang som kommer dårligst ut i Hedmark og Oppland. Av ti anmodede plasser, har de kun plass til tre stykker. Det er blant de aller dårligste i landet.

14 kommuner i landet har vedtatt at de ikke har bosteder til flyktningene de er anmodet. Den største av disse er Hobøl i Østfold med sine 5200 innbyggere.

Hele oversikten kan du lese her.